Hjertøya_flybilde

Hjertøya, Balsfjord kommune

Hjertøya er en liten hjerteformet øy som ligger skjermet innerst i Nordfjorden i Balsfjord kommune. Området er det eneste område ved sjøen i Balsfjord kommune som er sikret og innkjøpt til friluftsliv med statlige midler. Området ble innkjøpt i 1984, og det er staten ved Klima- og miljødepartementet som eier området.

Hjertøya_skråbilde_fra_luften_Fylkesmannen
Hjertøya fra fugleperspektiv (Foto: Fylkesmannen i Troms)

Hjertøya er et utfartssted for båtturer og bading sommer, og utfartssted på isen om vinteren. Det er mye isfiske rundt øya om vinteren. Øya er viktig hekkeplass for bl.a. ærfugl, gås og måkearter. Det praktiseres derfor lokal ilandstigningsforbud fra isgang til St. Hans. 

Det er per i dag (2015) ingen tilrettelegging på øya, men noen år med sauebeite har gjort at skogen på øya som tidligere var tett og uframkommelig, nå fremstår som åpen og trivelig. I 2015 ble det utarbeidet forvaltningsplan for friluftsområdet. Forvaltningsplanen foreslår å gjøre øya mer tilgjengelig gjennom å etablere båtutsettplass på fastlandet, samt å kjøpe in robåt til utlån. Hjertøya skal tilrettelegges minst mulig for å bevare naturpreget og fuglelivet. Det er derfor bare foreslått å etablere en enkel bålplass på øya.

 

Tips en venn Skriv ut