Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Statlig sikra friluftsområde i Balsfjord kommune

Juksavatn

Juksavatn er regionens største sikra område og et nydelig område i Strupen i Balsfjord kommune, godt tilrettelagt for mange typer av friluftsaktiviteter og godt brukt av lokale og tilreisende.

Kanopadling under friluftsskolen i 2017. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin.
Kanopadling under friluftsskolen i 2017. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin.

Bruk

Området ble sikret på grunn av områdets natur-, kultur- og opplevelsesverdier, og er et viktig og intensivt brukt nærutfartsområde for mange i Balsfjord. Juksavatnet har blitt et svært populært og familievennlig turområde med bilvei helt fram til vannet. I området er det populært å gå kortere og lengre turer med eller uten ski på beina, fiske, bade eller padle i vannet og telte. Strupen utviklingslag, Balsfjord turlag og BULA-huset er viktige brukere og driftere av området. I tillegg brukes området i stor grad av pensjonistforeningene og Storsteinnes skole, inkludert andre skoler i kommunen. Den populæreste turen i området er å følge skogsveien og stien helt eller delvis rundt vannet. Det går også flere merkede turstier fra Juksavatnet til områdene rundt.

Bruken i området er mest konsentrert til sommerstid, med noe skigåing i området om vinteren. Det er noen hytter i området. 


Friluftsområdet rundt Juksavatn ble i september 2015 valgt ut som Balsfjord kommunes fineste friluftsområde i konkurransen «Min Perle» i sammenheng med Friluftslivets År 2015.

Gapahuk, bålplasser og bordbenker rett ved parkeringsplasser med nydelig utsikt over vannet. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.
Gapahuk, bålplasser og bordbenker rett ved parkeringsplasser med nydelig utsikt over vannet. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Tilrettelegging

Kommunen har tilrettelagt adkomsten med vei og stor p-plass samt skogsbilveier i forbindelse med skogplantingen. Pensjonistlaget har  tidligere, med støtte fra kommunen, satt opp gapahuk, danseplatt, toalettbygg, lagt ut flytebrygge og satt opp bord-benker ved p-plassen. Utviklingslaget Strupen UL har i dag driftsansvar for det statlig sikra friluftsområdet, og  utviklingslaget har siden mai 2015 ryddet skog/kratt, planert og kjørt på masser i området rundt gapahuken/flytebrygga og p-plassen. Her er det også plassert ut benker/bord, utegriller og blomsterkrukker. I tillegg er det planert og sådd et område for teltplass. Det er plassert benker langs stien rundt vannet, og det er ryddet trasé opp til «St-Hans haugen» oppe på Juksafjellet. Her er bålplass og postkasse med bok satt opp. Toalettbygget er utbedret for å oppfylle standardene for rullestolbrukere. På Langnesodden er det etablert bålplasser og en gapahuk. Strupen UL og Balsfjord og omegn turlag har skiltet flere turløyper i området. Fra parkeringsplassen ved Juksavatnet går tursti til Strupfjellet/Omasvárri i øst (fjellet ligger utenfor det sikra området), og første del av denne sti følger samme trase sørøstover mot Andorvatnet og Fjellfroskvatnet (kaldt Fjellfrøvatnet på kart). Fra Steinhaug, øst for Juksavatnet, går også en merket tursti til Andorvatnet. Fra Rønning vest for vatnet, finnes en ryddet sti opp til Juksafjellet. Det går også en sti fra Bergli, vest for Juksavatnet, til nedre del av Juksafjellet der det er satt opp postkasse og etablert bålplass. 

Blåbærplukking under friluftsfestivalen i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.
Blåbærplukking under friluftsfestivalen i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Naturgrunnlag

I området finnes stedegen vegetasjon som bjørkeskog og lyng, samt små partier med oreskog (older). Det er plantet av gran og furu på mesteparten av arealet rundt Juksavatn. Mot tregrensa finnes enkelte partier med naturlig furuskog. Her er også enkelte myrpartier og småvann, og flere bekker som renner ut i Juksavatn som er selve kjernen i området da det kommer til friluftsaktiviteter.  I området finnes kulturhistorisk interessante gamle gårdsruiner, og det finnes noe gammel innmark i tilknytning til de gamle gårdene Steinhaug, Heimstad, Rønning ved vannet, som i dag er preget av gjengroing. Ved gårdene finnes bare grunnmurene kvar, og noen overgrodde rydningsrøys. I området går også sau på utmarksbeite.

Kart og forvaltningsplan

Kart over området kan du se på Naturbase.

Forvaltningsplanen revideres i 2018 av Ishavskysten friluftsråd.

Turkort

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet et turkort for området rundt Juksavatn. Her kan du laste ned turkortet for Juksavatn, og her kan du se våre øvrige turkort. Turkortene kan også hentes fra rådhuset på Storsteinnes.

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter