Skrivarholmen_flybilde

Skrivarholmen, Balsfjord kommune

Skrivarholmen er en liten odde nord for Sandsvatnet på Malangshalvøya i Balsfjord kommune. Området ligger langs med fylkesveg 288, ca. 3 km langs fra Sand. Skrivarholmen er et mye brukt utfarts- og uteundervisningsområde i Balsfjord kommune. Området ble sikret i 2005 til friluftsformål.

Skrivarholmen_leirplassen_Maja_Sjoskog_Kvalvik
Leirplassen ved Skrivarholmen. (Foto: Maja Sjöskog Kvalvik)

Sand skole har siden sikringen vært en viktig bruker av området, og skolen bruker området til både sommer- og vinteraktiviteter. Skolen har tilrettelagt eiendommen med klopper over myrområder ned til vannet, samt etablert utedo, spikerlavvo og bålplass i leirområdet helt i sør. Området fungerer i dag som et viktig undervisningstilbud og uteklasserom, som benyttes av alle elever på skolen. Folkehøgskolen 69° Nord på Mortenhals er også hyppige brukere av området, i tillegg til noe bruk av de lokale. Barnas turlag arrangerer av og til turer til friluftsområdet.

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for Skrivarholmen i 2015. Forvaltningsplanen foreslår tiltak som vil gjøre det mulig for rullestolbrukere å besøke området. Det vil bli søkt midler for å etablere rullestolveg fra parkeringsplassen inn til leirplassen i sør, samt å etablere universelt utformet grillhus og toalett.

Tips en venn Skriv ut