Kartleggingsarbeidet i Karlsøy kommune

Arbeidet med kartlegginga av kommunens friluftslivsområder holder på å avsluttes. All data forberedes nå for innlevering til Miljødirektoratets Naturbase

 

Arbeidsgruppa i Karlsøy kommune har bestått av:

May-Jorunn Corneliussen – Karlsøy kommune, enhetsleder Plan- og utviklingsenheten

Jan Lindrupsen – Karlsøy Jeger og Fiskforening

Freddy Sørensen – Karlsøy kommune, aktivitetskoordinator v/ Ungdommens hus CREDO & Kultur- og landbrukskonsulent

Christina Solhaug Joakimsen - Karlsøy kommune, kommuneplanlegger

Viktor Strand – lærer Hansnes skole & sekretær Karlsøy Jeger og Fisk

Anne-Rose Eriksen – Naturvernforbundet & involvert i tidligere prosjekt v/ Ishavskysten Friluftsråd (har bidratt med informasjon for Vannøya)

 

Slik har kartleggingen blitt gjort: 

Arbeidsgruppen har hatt flere arbeidsmøter og gjennomgått hele kommunen som nå har blitt delt opp i små og store friluftsområder. Prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik (Ishavskysten friluftsråd) har digitalisert informasjonen, og kontaktet lag og foreninger, private ressurspersoner og bedrifter som har bidratt med detaljert informasjon til sin nærområder. Arbeidsgruppen har verdsatt de avgrensede områdene etter kriterier fra Miljødirektoratets veilder for friluftslivskartlegging. Kartleggingen ble lagt ut offentlig våren 2016 for å kvalitetssikres av allmenheten i seks uker. Arbeidsgruppen møttes igjen for å vurdere endringer etter høringsinnspillene.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder på e-post majakvalvik@ishavskysten.no eller på mobil 46 79 19 76.

Tips en venn Skriv ut