Friluftsskole Lyngen  2017_matlaging2_Tine Marie Hagelin

Vi søker lærer som brenner for mer friluftsliv i skolen!

Ledig stilling i Ishavskysten friluftsråd

Er du en engasjert lærer med hjerte for naturen og friluftsliv? Har du lyst til å skape mere og bedre uteundervisning i skolen og tilrettelegge for mer hverdagsfriluftsliv? Da kan dette være jobben for deg! Ishavskysten friluftsråd starter opp skoleprosjektet Læring i friluft høstsemesteret 2018 og søker en friluftsinteressert lærer til å lede prosjektet. Læring i friluft er friluftsrådenes landsomfattende skolenettverk som har som hovedmål å skape mere og bedre uteundervisning i skolen. Søknadsfrist: 11.januar 2018.

Hersøya-strandrydding (1 of 1)
Strandrydding gir ikke bare mye fysisk aktivitet. Det er et enormt pedagogisk potensiale som skjuler seg mellom fjæresteinene. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Med Stortingets vedtak om en time fysisk aktivitet integrert i undervisningen hver dag, vil Læring i friluft være et viktig verktøy for skolene for å nå dette målet. En mer detaljert beskrivelse av Læring i friluft finnes her.

Skolenettverket starter opp i august 2018 med Ishavskysten friluftsråd som prosjektleder. Ambisjonen er at skoler fra alle fem medlemskommunene blir med i nettverket fra start. Læring i friluft er i første omgang et 3-årig pilotprosjekt, men målet er å etablere det som et fast prosjekt ledet av friluftsrådet.

Ishavskysten friluftsråd jobber med ulike friluftsrelaterte oppgaver i våre fem medlemskommuner. Fysisk tilrettelegging i naturen er en av hovedoppgavene våre. Skilting og merking av stier, hjelpe kommunene med oppsett av toaletter, gapahuker, klatrejungler mm er noen slike aktiviteter.

Vi søker etter en prosjektleder som skal jobbe 50 % med skolenettverket og 50 % med friluftsrelaterte oppgaver i medlemskommunene i 2018-2021. Det er ønskelig at prosjektstillingen starter i april 2018. Prosjektet går fra april 2018 til juni 2021.Last ned stillingsannonsen her

Humlejakt__Tine Marie Hagelin
Friluftsrådet arrangerer Friluftsskoler i alle medlemskommunene i fellesferien. I tillegg til allemannsretten, kart og kompass, ekspedisjon og leirliv lærer elevene om flora og fauna, geologi og alt annet som er spennende i naturen. Som feks å artsbestemme humler! Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Prosjektlederens arbeidsoppgaver:

 • Starte opp og lede skolenettverket Læring i friluft i våre fem medlemskommuner Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Storfjord og Karlsøy
  • Være en ressurs og veileder i arbeidet med å implementere bruk av fysisk aktivitet som metode i skolefag, herunder være pådriver og motivator for å styrke det kollektive læreransvaret
  • Bidra aktivt i praksisfeltet, ved behov
 • Kartlegge medlemskommunenes skoler og barnehagers uteområder
 • Lede prosjektet Friluftsskoler som arrangeres i fellesferien i alle medlemskommunene
 • Delta i tilretteleggingsprosjekter i medlemskommunene, primært skilting og merking i Tromsø og Karlsøy kommune
 • Delta i prosjektene «Turkart Tromsø» og «Turkart Lyngen»
 • Delta på øvrige friluftsprosjekter ved behov

Krav til søker:

 • Lærer med grunnleggende forståelse for lærerplanens muligheter og utfordringer
 • Kunnskap om Opplæringsloven og de juridiske rammene som regulerer skolenes handlingsrom
 • Evne til å bygge faglig nettverk, også med aktører utenfor skolen
 • Klare strategier for å forankre arbeidet i skolen 
 • Erfaring med uteskole og/eller andre friluftsrelaterte undervisningsmetoder
 • Dokumentert erfaring fra skoleutviklingsprosjekter
 • Selvstendig og målrettet, med stor gjennomføringsevne og stå på vilje

 

Vi ønsker:

 • En friluftsinteressert person som brenner for å skape uteglede, samhold og mestring i naturen
 • En med erfaring med prosjektledelse og regnskapsføring, som er resultatorientert og strukturert
 • En med kjennskap til og/eller arbeidserfaring fra interkommunale friluftsråd
 • En med erfaring med fysisk tilrettelegging for friluftsliv: merking av turstier, bygging av gapahuk etc
 • En som behersker digitale verktøy, for eksempel ArcGis
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra tilsvarende stilling en fordel

Prosjektlederen må være sosial, utadvendt og glad i å jobbe med mennesker. Som prosjektleder må en være komfortabel i lederrollen og være glad i å holde foredrag, snakke i forsamlinger og dele av sin kunnskap. Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt. 

Å merke stier er et billig folkehelsetiltak! Her merkes stien opp til Blåsivatn_Tine Marie Hagelin
Skilting og merking av turstier blir en av oppgavene til den nye prosjektlederen. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Vi kan tilby:

 • Et lite, men sosialt arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger. I tillegg er Ishavskysten friluftsråd en av 25 friluftsråd i landet, så på landsbasis har vi mange dyktige kolleger
 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter
 • Et stort landsdekkende Læring i friluft- nettverk som årlig tilbyr samlinger og kurs for friluftsrådene
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv
 • Muligheter til kurs og kompetanseutvikling innen friluftsliv
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder
 • Konkurransedyktige vilkår med hensyn til lønn og pensjon

Arbeidssted: rådhuset i Tromsø kommune
Omfang: heltid
Varighet: 3-års engasjement, med mulighet for forlengelse

Som et interkommunalt friluftsråd er prosjektene våre utviklet i tett samarbeid med medlemskommunene. Det er gode muligheter for å utvide prosjektporteføljen vår om det foreslås gode friluftsprosjekter i medlemskommunene.

 

Henvendelser om stillingen kan rettes til Tine Marie Valbjørn Hagelin, daglig leder, på mobil 95 16 51 31 eller tinemarie@ishavskysten.no.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Søknad og CV med henvisning til referanser, kopi av vitnemål og attester, sendes post@ishavskysten.no. Søknadsfrist 11.01.2018.

Friluftsskole Storfjord_ 2017 _Tine Marie Hagelin.jpg

 

 

Tips en venn Skriv ut