Kartleggingsarbeidet i Lyngen kommune

Arbeidet med kartlegginga av kommunens friluftslivsområder holder på å avsluttes. Alle data forberedes nå for innlevering til Miljødirektoratets Naturbase

 

Arbeidsgruppa i Lyngen har bestått av: 

Magnhild Grønvoll – Lyngen kommune, Folkehelsekoordinator

Bjørn Eikeland – Lyngen kommune, arealplanlegger

Elisabeth Torstad – Lyngen kommune, skogsbrukssjef

Oddrun Skjemstad – Verneområdeforvalter Lyngsalpan og Nordkvaløya – Rebbenesøya verneområde

Terje Støseth - Jordbrukssjef, Lyngen kommune

 

Slik har kartleggingen blitt gjort: 

Arbeidsgruppen har hatt flere arbeidsmøter og gjennomgått hele kommunen som nå har blitt delt opp i små og store friluftsområder. Prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik (Ishavskysten friluftsråd) har digitalisert informasjonen, og kontaktet lag og foreninger, private ressurspersoner og bedrifter som har bidratt med detaljert informasjon til sin nærområder. Arbeidsgruppen har verdsatt de avgrensede områdene etter kriterier fra Miljødirektoratets veilder for friluftslivskartlegging. Kartleggingen ble lagt ut offentlig våren 2016 for å kvalitetssikres av allmenheten i seks uker. Arbeidsgruppen møttes igjen for å vurdere endringer etter høringsinnspillene.

 

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder på e-post majakvalvik@ishavskysten.no eller på mobil 46 79 19 76.

Tips en venn Skriv ut