Havgahytta i Hávgavuopmi / Dividalen

Todelt hytte hvor ene, ytre delen er åpen. Den ligger i tett skog, og er mulig å bomme på, dersom du ikke følger stien riktig, eller det er mørkt.
Hyttas posisjon: UTM 34W 0453794 / 7612816. Har du GPS, anbefaler vi å legge inn hyttas posisjon på denne. Forenklet UTM-pos for papirkart: 538128. Vær obs på at hytta er plassert ca 200m for langt NNV på kartblad 1632-3/Julosvárri.

Våre åpne hytter er av varierende størrelse og standard, fra enkle gammer til tømmerkoier av relativt god standard. Hyttene står åpne og er tilgjengelig for alle fjellfarende. Det er ikke mulig å bestille eller reservere hyttene. Det er en generell regel at man ikke skal legge beslag på hyttene over lengre tid. Forlates hytta skal den ryddes og alt utstyr medbringes. Har man overnattet og det kommer nye gjester påfølgende dag er det en god regel at man viker plassen.

Opplysningene under gjelder for den åpne delen av hytta.

Atkomst
1)Følg merket sti fra veienden i Dividalen til Troms Turlag si Dividalshytta. Følg gammelt kjørespor og sti videre sørover. Merket med små steinvarder. Vær obs når du følger denne! Særlig i siste delen av løypa, der den tar av nedover lia mot hytta. Stien fører direkte til hytta.
2)Fra Politiodden på Altevatn kan du følge gammel anleggsvei innover til Irgasjávri. Etter noen km kommer du til noen småvatn i Irgaselva. Her er veien brutt pga tidligere større utrasing av sandmorenen. Gå på venstre sida av vassdraget et stykke oppover. Hvis ikke for stor vannføring, vil du normalt kunne vade over elva mellom de to småvatna, og således komme inn på veien igjen. Får du ikke krysset elva, må du fortsette opp til Irgasjavri. Endel tett krongleskog. Her kommer du igjen inn på veien, som du følger opp til nordenden av vatnet. Følg det nesten tørrlagte elveleiet ca 2-300m nordover, til du treffer på stien der den krysser elveleiet (ved noen store steiner). Følg stien nordover på østsida vassdraget fram til hytta. Den er merket med små steinvarder.

Merknad: Denne stien var skolevei for samebarna fra den gamle sommerboplassen ved Iddjanjunni like sør for hytta. De hadde sommerskole ved østenden av Altevatnet.

 

Kommune: Målselv
Område: Hávgavuopmi i Dividalen
Avstand fra vei sommer/vinter: Ca 18 km i luftlinje fra enden av skogsvei innafor Frihetsli i Dividalen. Ca 12 km i luftlinje fra Politiodden ved Altevatnet.
Bygget: ca 1950
Antall rom: 1 + yttergang
Antall sengeplasser: 2 senger. Mulig å ligge på golv for inntil 3-4 personer på liggeunderlag; ikke ekstra madrasser.
Sengetøy/tepper: Ikke sengetøy. Sovepose medbringes.
Oppvarming: Vedovn
Kokemuligheter: Det aller mest nødvendige. Vanlig turutstyr bør medbringes.
Sanitær: Utedo
Eier: Reindriftsforvaltninga
Pris: Gratis
Låst/ulåst: Ytre del er ulåst
 
 

 

 

 

 
Kirkegata 2, Tromsø | Boks 742, N-9258 Tromsø | post@ishavskysten.no | +47 95 99 14 10