Friluftsbilder_Tine Marie Hagelin (11)

Hvem er Ishavskysten friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som jobber for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et serviceorgan og kompetansesenter for friluftsliv i regionen, og er en samarbeidspart for medlemskommunene innen friluftsliv.

Bo i Fuglbergvika_ramme

Medlemskommunene har et samlet landareal på 7462  km2  og nær 84 000 innbyggere. Friluftsrådet ble etablert i 2007, og har siden den tid gjennomført en rekke friluftsprosjekter i sine medlemskommuner.

 

Ishavskysten friluftsråd jobber med:

  • Å verne om allemannsretten
  • Sikring og tilrettelegging av områder for friluftsliv
  • Informasjon om friluftsmuligheter
  • Prosjektet Læring i Friluft i skolen
  • Aktivitetstiltak og arrangementer
  • Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
  • Friluftsliv og folkehelse

 

Aiyana på stranda

 

Ishavskystens geografi og særpreg

Landskapet er spektakulært og spenner fra skjærgård og øyriker mot Nordishavet, via fjorder og halvøyer til fjellheim, vidde og grensetrakter. Den vakre skjærgården og det kystalpine fjordlandskapet med internasjonalt kjente fjelltopper er regionens merkevare.

 

Nord-Fugløya                            Norges største fuglefjell ut mot Lopphavet

Malangsgrunnen                       Havområde mellom Senja og Nord-Kvaløya

Malangsværene                       De gamle værene mellom Malangsgrunnen og de store øyene

Malangskjeften                         Utløpet av Malangen mellom Hekkingen og Hillesøya

Senjabukta                               Djup mellom Sør-Fugløya og Fugleneset på Senja

Malangen                                 Var lenge grensa mellom det norrøne rike og” Finnmork”

Lyngstuva                                Var lenge grensa for skattelandet til fyrsten i Novgorod

Lyngen                                    Fjordlandskapet fra Balsfjordeidet med Ullsfjorden og Lyngenfjorden ut Fugløysundet med øyriket sør for Lopphavet

Lyngsalpene                             Fellesbetegnelse for fjellkjedeformasjonen fra Lyngstuva til Tamokdalen

Jiehkevárri                                Høyeste fjellet i Troms (1.833 m.o.h.) 

Karlsøy i Troms                         Kjent øy, gammelt knutepunkt og kirkested, ikon

Skogsfjordvatnet                       På Ringvassøya, største innsjø på øy i Norge  

Galgujávri                                 Innsjø og boplass øverst i Skibotndalen

Treriksrøysa                             Felles grensemerke mellom Norge, Sverige og Finland

 

fiske_Oddrun Skjermstad.jpg

Tips en venn Skriv ut