Strandsonen - Marianne Reusch

Her kan du laste ned Marianne Reuch sine presentasjoner

Her er presentasjonene fra seminaret om allemannsretten/friluftsloven

Tromsø kommune og Ishavskysten friluftsråd var så heldige å få jurist Marianne Reuch til å holde et dagsseminar om allemannsretten og friluftsloven for oss den 23. april på rådhuset i Tromsø. Nå er presentasjonene hennes tilgjengelige her. 

MarianneReusch
Marianne Reuch er landets fremste ekspert på friluftsloven og allemannsretten. Foto: privat

Allemannsretten er en samlebetegnelse på retten alle og enhver har til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. 

Allemannsretten består av tre hovedelementer: Ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten.

Eksempler på allemannsrettigheter er å gå til fots eller på ski, i skogen, langs sjøen eller på fjellet. Allemannsretten gir også muligheten til blant annet å bade,teltetenne bålfortøye båthøste ville bær og blomster, samt fritidsfiske i sjøen.  Retten til sykling og ridning er mer begrenset enn retten til å ferdes til fots. Jakt og innlandsfiske er som hovedregel grunneierens rett. Motorisert ferdsel er ikke en del av allemannsretten.

Marianne Reuch er jurist med doktorgrad i friluftsloven og har skrevet boken "Allemannsretten- friluftslivets rettsgrunnlag". 

Last ned Marianne Reuch sine presentasjoner her;

Grunneierrett
Allemannsretten
Naturvern og friluftsliv
Kommunens verktøykasse

På Marianne Reuch sin egen hjemmeside, Allemannsretten, finner dere mye nyttig og spennende informasjon om allemannsretten og friluftsloven. 
 

juridisk ryggsekk.jpg

Tips en venn Skriv ut