Kartleggingsarbeidet i Storfjord kommune

Arbeidet med kartlegginga av kommunens friluftslivsområder er avsluttet. 

Den ferdige kartleggingen lå ute på kommunen sin hjemmeside for å kvalitetsikres våren 2015. Høringsvarene gjennomgås og kartleggingen sendes innen kort inn til Miljødirektoratet. Deretter vil kartleggingen bli lagt ut på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase.

Tips en venn Skriv ut