Kartleggingsarbeidet i Tromsø kommune

Arbeidet med kartlegginga av kommunens friluftslivsområder er i gang. Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med å få de ulike friluftslivsområdene ned på kartet. 

 

Arbeidsgruppa i Tromsø består av: 

Bo Eide – Tromsø kommune, Rådgiver/ Plan

Henrik Romsaas - Tromsø kommune, Prosjektleder Tromsømarkaprosjektet/ Park og veg

Hans Petter Tollefsen - Tromsø kommune, Geodata/Ingeniør/Kart

Håvard Sørlie - Tromsø kommune, Politisk rådgiver/ Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Lars Petter Granmo - Tromsø kommune, Landbruksfaglig ansvarlig

Bi Haavind - Tromsø kommune, plan- og utviklingsleder, kultur og idrett

Thomas Johansen - Arctandria Kystlag

Øystein Overrein - Tromsø Jeger og Fisk

 

Arbeidsgruppen har hatt flere arbeidsmøter og gjennomgått hele kommunen som nå har blitt delt opp små og store friluftsområder. Prosjektleder Maja Sjöskog Kvalvik har digitalisert informasjonen, og kontaktet lag og foreninger, private ressurspersoner og bedrifter som har bidratt med detaljert informasjon til sin nærområder. Arbeidsgruppen arbeider nå med å verdsette de avgrensede områdene etter kriterier fra Miljødirektoratets veilder for friluftslivskartlegging.

Kartleggingen legges i vår ut på kommunens hjemmeside for å kvalitetssikres av allmenheten i seks uker.

 

Ønsker du å bidra?

Kontakt prosjektleder på e-post majakvalvik@ishavskysten.no eller på mobil 46 79 19 76. 

 

 

Tips en venn Skriv ut