bålsamtale sept2016 Storfjord Otertun Foto Maja Kvalvik (6)

Tilrettelegger vi for alle?

Ny tilgjengelighetskartlegging for funksjonshemmede er nå ferdig

Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende at tilrettelagte områder har god tilgjengelighet, og ofte også at man skal kunne klare seg selv da man bruker områdene. Friluftsrådets kartlegging av tilgjengelighet gir svaret på hvor tilgjengelige områdene i vår region egentlig er. 

 

24. november 2017 Les mer