Maja (1)

Hvem-hva-hvor med Maja Sjöskog Kvalvik

Stilling i friluftsrådet: Rådgiver friluftsliv

Første arbeidsdag: 19. januar 2015 

 

Maja (11)

Hvor kommer du fra?

Nykarleby, Finland, en liten svensktalende by på vestkysten. Men de seneste 20 årene har jeg bott i Norge og Sverige (og noen måneder her og der i Afrika og Spania).

Hvilken bakgrunn har du?

Jeg rakk å bli både syerske og dyrepleier før jeg fant ut at det jo er biolog jeg skal bli. Jeg tok min bachelor ved Umeå Universitet i Sverige og min master ved Norges arktiske universitet (UiT) i Tromsø. Utdanninga hadde stor fokus på planteøkologi, botanikk og GIS (geografiske informasjonssystemer). Etter dette har jeg jobbet noen år med skjøtsel, kartlegging og formidling av kulturlandskap på Nibio (da Bioforsk) før jeg begynte jobben i Ishavskysten friluftsråd i 2015 frem til sommeren 2020 da jeg med familien flyttet til Sverige. Nå jobber jeg igjen i friluftsrådet i en prosjektstilling fra Sverige, fra mars 2021.

Hva er det beste med å jobbe hos Ishavskysten friluftsråd?

Det år jobbe for å bedre forutsetningene for å komme seg ut, som betyr så mye for så veldig mange. Det å inspirere til å være mer ute i naturen, bruke naturen som lekeplass, rekreasjonsplass og læreplass, og samtidig bidra med å få en naturlig forståelse for hvorfor det er så viktig å ta vare på alt det som vi får helt gratis utenfor døra - det er drømmejobben!

Maja Sjöskog Kvalvik (2)

Hva jobber du med i friluftsrådet?

Vi ansatte varierer veldig mellom arbeidsoppgavene og er sjelden låste i ett område, og det er en del av det som er så artig å jobbe her. Alt gjøres dessuten i tett samarbeid med kommunene, lag/foreninger og andre ildsjeler.

Sammen i friluftsrådet lager vi skilt og infotavler, planlegger og gjennomfører tilrettelegging i private, kommunale og statlige friluftsområder, skriver høringsuttalelser for å belyse viktige friluftslivsområder, og lager diverse informasjonsmateriell for å motivere, informere og inspirere til mer friluftsliv.

Noen arbeidsoppgaver har jeg hovedansvar for, og det er friluftskartlegginga i kommunene som revideres for tiden, Ti på hjul (vår turkonkurranse for rullestol, barnevogn og rullator), kartframstilling/-produksjon og grafisk design, hjemmesiden, Telltur og forvaltningsløsninga bak denne, samt lage oversiktlige utskolekart for skolene som er med i Læring i friluft.