Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_0007

Invitasjon - skoleorientering

Kurs i orientering for lærere

I samarbeid med Norges Orienteringsforbund inviterer Ishavskysten friluftsråd til kurs for ansatte på skoler som er med i skolenettverket Læring i friluft. Kurset gir gode tips til aktiviteter som kan gjennomføres i nærhet av skolen og dens uteområde, og på skolens orienteringskart.

Kurset skal gi inspirasjon til arbeid og lek med kart – i tråd med læreplanmålene! Flere studier fremhever fordelene ved å være fysisk aktive og delta i lekbetont undervisning utendørs. Å kunne bruke kart er en livreddende ferdighet, og det er både nyttig og morsomt! Flere av skolene i nettverket får skolekart i løpet av sommeren, og kuret er svært nyttig med tanke på bruken av skolekartet.

Tid:      Fredag 21. august kl. 10.00 – 15.00

Sted:   Bjerkaker skole i Tromsø

Kursleder: Henning Bratland Carlsen, prosjektleder «Orientering i skolen», Norges Orienteringsforbund.

I «Læreplan i kroppsøving» vektlegges viktigheten av aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer, friluftsliv i elevenes nærmiljø og bevegelsesglede. Vi viser her til utvalgte kompetansemål for 1.-7. trinn. Elevene skal kunne:

Kroppsøving:

  • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet.
  • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng.
  • bruke grunnleggende bevegelsesmønster og teknikker i noen individuelle idretter.

Matematikk:

  • bruke og gjøre om mellom vanlige måleenheter.
  • bruke målestokk til å beregne avstander og lage og samtale om kart og arbeidstegninger, med og uten digitale verktøy.

Samfunnsfag:

  • peke ut og orientere seg etter himmelretninger.

 

Program for dagen

Kl. 10:00       Oppstart

Vi starter dagen på musikkrommet og blir kjent med nyttige nettressurser som gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre orienteringsaktiviteter. 

Kl. 11:00       Aktiviteter

Vi prøver oss på ulike aktiviteter som kan tilpasses både gymsal og skolegård. Her blir det lek, fart og moro!

Mål for økta: Lære om kartets ulike farger. Kunne holde kartet orientert. Kunne finne frem i ulikt terreng med forskjellige typer kart. Vi blir kjent med noe av innholdet i «o-skole-sekken».

Kl. 12:00       Lunsj - friluftsrådet spanderer

Kl. 12:30       Mer aktiviteter – vi er ute og bruker skolegårdskartet

Mål for økta: Kunne bruke kart i kjent terreng. Vurdere avstander og veivalg. Enkel bruk av kompass.

Kl. 15:00       Slutt

 

Gratis utstyrspakke

Skolene som deltar på kurset får en gratis utstyrspakke med aktivitetsmateriell, verdi kr 1500,-

Pakken inneholder en sekk med:

  • ulike kartrelaterte puslespill/spill til bruk i undervisning og lek
  • postskjermer til bruk inne og ute
  • karttegnplakater, idemappe og annet informasjonsmateriell

 

Påmelding til: torilskoglund@ishavskysten.no innen 15. juni 2020.

Kontaktperson:Toril Skoglund, Ishavskysten friluftsråd, tlf 48138292

Pris: Kurset er gratis for skolene i skolenettverket Læring i friluft

 

Siste nyheter