Turkart Tromsø

Gratis eksemplar tilgjengelig for husstander i Tromsø kommune

Nytt turkart for Tromsø kommune

I tett samarbeid med Tromsø kommune og ivrige Tromsøværinger har Ishavskysten friluftsråd laget et nytt turkart (1: 50 000) over Tromsø kommune. Dette er det første turkartet som dekker hele kommunen og som viser alle stier, hytter, gapahuker og andre turmål. Vi deler ut hele 10 000 gratis eksemplarer av turkartet til innbyggere i Tromsø kommune. Maks et kart per husstand. Per i dag kan kartet hentes på Nerstranda, Tromsø bibliotek og hos friluftsrådet i 5 etg. på rådhuset. Sammen med turkartet følger et flott hefte som gir deg og dine turvenner mer informasjon om Tromsø som turdestinasjon. Vi håper turkartpakken vil inspirere deg til å benytte deg av de flotte turmulighetene som finnes i Tromsø!

Foto: Ishavskysten friluftsråd
ASVO Tromsø har pakket sammen alle turkartmappene for oss og kjørt dem distribusjon. Foto: Ishavskysten friluftsråd

Gratis eksemplar tilgjengelig for husstander i Tromsø kommune

Tromsø kommune og friluftsrådet har som felles mål at friluftsliv skal bli en naturlig del hverdagen til innbyggerne i Tromsø. Derfor ønsker vi å gi husstander i kommunen et gratis eksemplar av det nye turkartet som en liten høstgave. Vi deler ut 10 000 eksemplarer, så det er førstemann til mølla. Turkartet blir lagt ut på ulike utleveringssteder i kommunen fortløpende når vi inngår avtaler med butikker og offentlige bibliotek. I dag kan kartet hentes på Nerstranda, biblioteket og hos oss i 5 etg på rådhuset.

Vi håper turkartpakken vil inspirere innbyggerne til å benytte seg av de flotte turmulighetene som finnes i Tromsø.

Når du har forsynt deg med et kart ber vi om at du registrerer hentingen på denne lenken: Registrering Det er som sagt kun et eksemplar per husstand og ikke per person, så vi håper at alle respekterer dette og ikke tar med seg flere enn et kart. Fortell gjerne om turkarttilbudet til venner og naboer, så de også får med seg gaven fra oss. 

Hva med å besøke en av de mange flotte rastebuene.
Hva med å besøke en av de mange flotte rastebuene i kommunen. Foto: Tine Marie Hagelin

Samarbeid gir resultater
Etter flere års prosjektarbeid sammen med Tromsø kommune og frivillige turfolk er nå turkartet endelig ferdig. Turkartpakka består av et turkart i 1: 50 000 fordelt på to kart, yttersida og fastlandet, på vannavstøtende papir og en kartmappe med info om kommunen og turer.  Kartpakken er utvikla av Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune, i tett samarbeid med ildsjeler fra kommunen. Å lage et turkart hvor alle kommunens merkede turer er tegnet inn på kartet er et møysommelig arbeid, og det hadde ikke vært mulig å få dette til uten frivillighetens ivrige, engasjerte og flinke folk. Engasjerte friluftsentusiaster har lagt ned et imponerende antall timer i å logge stier og løyper i kommunen med GPS, som har lagt grunnlaget for dette kartet. I tillegg er eksisterende kartgrunnlag gjennomgått ved synfaring og på flybilder for å kvalitetssikre kartdataene. Oppdateringene har fortløpende blitt oversendt kartverket for asjurføring av sentrale databaser og offentlige kartregistre. Samtidig har dyktige folk i kommuneadministrasjonen i samarbeid med friluftsrådet laget en oversikt over alle friluftselementene for kommunen som må med i kartet, samt kvalitetssikret arbeidet underveis sammen med MesterKart. Tusen takk til alle som har bidratt med sporlogger og lokalkunnskap!

Bruk turkartet sammen med det nye turheftet
I den medfølgende brosjyren er det 33 turbeskrivelser som du finner igjen med tall i kartet. Disse har ulik lengde og vanskelighetsgrad, angitt i beskrivelsen. I tillegg har brosjyren informasjon som vi håper både nye og erfarne Tromsøfolk kan dra nytte av.

Laukvika i midnattsol. Foto: Tine Marie V Hagelin
Laukvika i midnattsol. Foto: Tine Marie Hagelin

Kjøp et eksemplar av turkartet
Om du ikke er så heldig at du bor i  Tromsø kommune og får et gratis eksemplar av turkartet, kan du kjøpe deg et eksemplar forskjellige steder. Turkartene selges hos friluftsrådet i 5 etg. på rådhuset i Tromsø og på utvalgte bokbutikker i kommunen. Inntektene går direkte tilbake til kommunen i form av ulike friluftsprosjekter. Kartmappa koster 350,- stk. Vi oppdaterer oversikten over utsalgssteder etter hvert som kartet blir distribuert til leverandørene.

Prosjektet er finansiert av spillemidler og friluftsrådets egne midler.

Ønsker du å vite mer, kontakt oss på post@ishavskysten.no

God sommer og riktig god tur i vår flotte natur!