Ordførertur_Tine Marie Hagelin (7 of 9) - Kopi

Tromsø og Karlsøy kommune har blitt "Friluftslivets år"-kommuner!

Ukas gladsak! På kommunestyremøtene denne uka vedtok både Tromsø og Karlsøy kommune å bli en såkalt «Friluftslivets År»-kommune. Det vil si at kommunene forplikter seg til å sette friluftsliv på dagsorden, vektlegge hensynet til friluftslivet i sitt planarbeid og støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År. Tromsø og Karlsøy kommune setter friluftsliv på dagsorden!

Friluftslivets_ar_elementer_2_orange_RGB

-Dette er det så absolutt verdt å rope et høyt hurra for, sier daglig leder i Ishavskysten friluftsråd Tine Marie Hagelin. – Dette viser at friluftsliv er et viktig satsningsområde og godt forankret i alle ledd i Tromsø og Karlsøy kommune. Ordførerne Jens Johan Hjort og Hanny Ditlefsen er er gode friluftsambassadører og det er et godt og fruktbart samarbeid med administrasjonen i kommunene innen friluftsliv, sier Hagelin. 

I 2015 skal det mest inkluderende og effektfulle Friluftslivets År noensinne gå av stabelen! Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 skal være en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.

Friluftsglede_Tine M Hagelin

Dette vedtaket forplikter selvsagt, og enhver kommune som vedtar å være «Friluftslivets År»-kommune vil:

·         Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.

·         Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.

·         Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.

·         Satse på stien som aktivitetsanlegg.

·         Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.

·         Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.

·         Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

 

-Vi i friluftsrådet gleder oss til å jobbe enda tettere med medlemskommunene innen friluftsliv, og i år har vi mange spennende prosjekter på gang. «Friluftsliv for alle», Læring i Friluft og felles turkalender er bare noen av mange prosjekter som vi samarbeider om, sier Hagelin.

Nasjonal konkurranse om å bli årets friluftskommune!

Alle «Friluftslivets år»-kommunene konkurrerer om den gjeve kåringen om å bli årets friluftslivskommune. På slutten av året vil alle kommunene rapportere om hva deres kommune har gjort innen friluftsliv og den kommunen som har den lengste og beste listen over friluftstiltak og aktiviteter vil gå av med seieren. Så la oss komme i gang med samarbeidet. Konkurransen er i gang! 

Så langt har Balsfjord, Tromsø og Karlsøy blitt "Friluftslivets år"-kommuner. På kommunestyremøtene i februar vil Lyngen og Storfjord også ta stilling til om de vil være med i det gode frilufts-selskap. Det håper vi selvsagt at de gjør:) 

FFA 7.5.14_Arctandria_Tine Marie Hagelin (7 of 15)[1].jpg