Friluftsbilder_Tine Marie Hagelin (1)

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen - og høste av den.

Bo Eide (2)

Rettigheter og plikter når du ferdes i utmark

Retten til å ferdes fritt og oppholde seg der du ønsker i naturen, gjelder bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset eller snødekt. Det gjelder også i plantefelt, som er å anse som utmark.

150 metersregelen

Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse. Du kan likevel telte uten grunneiers samtykke, når dette skjer langt fra hus og på høyfjellet. Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder.

Når kan du ferdes over innmark?

Du kan ferdes til fots, på ski, med sykkel eller hest på stier og veier i innmark, hvis hensikten er å komme over til utmark. Stien må være opparbeidet for at dette skal være tillatt. Retten gjelder ikke kommersiell og organisert utnyttelse, som for eksempel rideskoleaktivitet. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

Friluftsbilder_Tine Marie Hagelin (6)[1]

Husk å vise hensyn, ikke skade naturen eller forstyrre unødig

Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Husk å opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke skjer skade eller ulempe for andre.

  • Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende.
  • Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september.
  • De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster, men noen sjeldne arter er fredet mot plukking.
  • Det gjelder også spesielle regler for molteplukking i Nord-Norge.

 

Uansett hvordan du ferdes, skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt. Aktsomhetsplikten i friluftsloven sammenfaller med plikten i naturmangfoldlovens § 6 til å opptre så aktsomt at det ikke oppstår skade på naturen.

 

På allemannsretten.no kan du lese mer om allemannsretten.

 

fiske_Oddrun Skjermstad.jpg

 

Tips en venn Skriv ut