LiF_Eidebakken_Tine Marie Hagelin[1]

Læring i friluft

Logo - Læring i friluft_800x169.jpg

 

Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2006) og Barn i friluft (2009). Idépermene er utviklet gjennom et bredt samarbeid fra 1999 mellom 10 friluftsråd og FL og byr på praktisk beskrivelse av uteaktiviteter som er relatert til kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006).

 

Hovedmål

Friluftsrådene og FL skal arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet. Informasjon, aktivitetstiltak og stimulering til friluftsliv har blitt en stadig viktigere del av friluftsrådenes arbeid. For å nå alle barn og unge er friluftsrådenes arbeid rettet mot barnehage, grunnskolen og SFO.

Tips en venn Skriv ut