Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Tilrettelagt turvei rundt Sydspissen på tromsøya. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Tilrettelagt turvei rundt Sydspissen på Tromsøya. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Vi jobber for flere friluftsområder for alle

Tilgjengelighet

Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. Et viktig folkehelsetiltak er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljøområde, og at man i disse områdene skal kunne være fysisk aktiv. For personer med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende at slike områder har god tilgjengelighet, og at man skal kunne klare seg selv.

L1020058
Skogsveien inn til Skogsbua i Indre Malangseidet er ikke tilrettelagt med tanke på rullestolbrukere. Avhengig av utstyr og fysiske forhold kan slike områder likevel være tilgjengelige for noen brukere. Foto: Amund H. Kristiansen.

Begrep: Tilgjengelighet vs. universell utforming

Tilgjengelighet er den muligheten en person har for å komme seg fram i et område. Dette vil avhenge av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Tilgjengelighet er ikke alltid det samme som universell utforming. Når et område er universelt utformet, skal det kunne brukes av alle, uten særløsninger. Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelige i naturen, brukes derfor også gjerne begrepet «tilgjengelig» når vi tilrettelegger friluftsområder for alle.

Nasjonale mål

I regjeringens handlingsplan 2009-2013, «Norge universelt utformet 2025», legges det opp til at alle kommuner skal ha minst ett friluftsområde som er universelt utformet i 2025. Revidert handlingsplan for 2015-2019 («Regjeringens handlingsplan for universell utforming») har ikke med noen tidsfrister og har dermed ikke like ambisiøse mål. Vi i friluftsrådet mener likevel at kommunene bør jobbe for et mer inkluderende samfunn, også i friluftsområder. I kommunene bør det derfor finnes planer for hvilke friluftsområder og turveier som skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi er også glade at Troms fylkeskommune er på samme bane. I "Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027" (kan lastes ned her) står det at "utearealer bør utformes slik at de inneholder de kvaliteter og aktiviteter som brukerne etterspør, også universell utforming".

Rapport 1.11.2017: Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte friluftsområder.
Rapport 1.11.2017: Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte friluftsområder.

Tilgjengelighet i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø

I Ishavskysten friluftsråds medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø finnes flere friluftsområder som delvis er tilrettelagt for funksjonshemmede, først og fremst med tanke på rullestolbrukere, men også svaksynte. Det finnes blant annet HC-toaletter, turveier, bålplasser, gapahuker og fiskebrygger. Mange av områdene følger likevel ikke alle de krav som finnes for full tilgjengelighet. Det kan være små hindringer i form av ujevnt eller løst dekke langs turvegen, for liten snuplass i en gapahuk, for bratt rampe opp til HC-toalettet eller mangel på HC-parkering til friluftsområdet. I mange områder er det mulig at med relativt små grep øke tilgjengeligheten. Det finnes også enkelte friluftsområder i kommunene som ikke markedsføres eller brukes av funksjonshemmede per i dag, men som med små tiltak vil kunne bli tilgjengelige også for denne brukergruppen.

Ny kartlegging på plass

I 2017 kartla vi tilgjengeligheten i alle tilrettelagte friluftsområder i våre medlemskommuner. Med hjelp av denne kartleggingen har kommunene en god oversikt over hva som mangler og skal til i sine friluftsområder for å gjøre de fullt tilgjengelige. Mer om kartleggingen kan du lese her, inkl lese rapporten og se hvordan du kan se områdene på et digitalt kart. Friluftsrådet følger opp kartleggingen ved å tilrettelegge friluftsområdene sammen med kommunene, for å oppfylle kravene til full tilgjengelighet i områder der dette er mulig.

Logo til Ti på hjul

Ti på hjul

Visste du at friluftsrådet har en helt egen turkonkurranse for hjulbrukere? Målgruppen er brukere av rullestol, rullator og barnevogn, og i turkonkurransen presenteres flere, flotte tilgjengelige friluftsområder som turinspirasjon og for de som ønsker, for å bli med i turkonkurransen og vinne premier.

Ti på hjul ble startet opp av Ishavskysten friluftsråd i 2015 for å:

1) tilby hjulbrukere et likeverdig turtilbud som andre brukergrupper. Hverdagsfriluftsliv skal være for alle!

2) vise fram kommunenes tilrettelagte friluftsområder.

3) gjøre kommunenes beslutningstakere oppmerksomme på viktigheten med å tilrettelegge for hjulbrukere. Det er kommunene som har ansvar for innbyggernes folkehelse, og tilrettelagte grønne områder er en forutsetning for at alle innbyggerne skal kunne holde seg i fysisk aktivitet.

Les mer om Ti på hjul her.

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter