Kajakk_Lyngen kommune - Kopi

Ishavskystens medlemskommuner

Ishavskysten friluftsråd ble etablert i 2007 av initierende deltakerkommuner Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord. Samlet utgjør de et landareal 7462 km2, med nær 84 000 innbyggere. Sammen utgjør medlemskommunene Ishavskysten. 

 

Bo i Fuglbergvika_ramme

Her er noen av Ishavskystens særpreg og naturområder som det virkelig er verdt å besøke. Landskapet er spektakulært og spenner fra skjærgård og øyriker mot Nordishavet, via fjorder og halvøyer til fjellheim, vidde og grensetrakter. Den vakre skjærgården og det kystalpine fjordlandskapet med internasjonalt kjente fjelltopper er regionens merkevare.

 


Nord-Fugløya                           Norges største fuglefjell ut mot Lopphavet

Malangsgrunnen                     Havområde mellom Senja og Nord-Kvaløya

Malangsværene                       De gamle værene mellom Malangsgrunnen og de store øyene

Malangskjeften                        Utløpet av Malangen mellom Hekkingen og Hillesøya

Senjabukta                                Djup mellom Sør-Fugløya og Fugleneset på Senja

Malangen                                  Var lenge grensa mellom det norrøne rike og” Finnmork”

Lyngstuva                                Var lenge grensa for skattelandet til fyrsten i Novgorod

Lyngen                                     Fjordlandskapet fra Balsfjordeidet med Ullsfjorden og Lyngenfjorden ut Fugløysundet med øyriket sør for Lopphavet

 

Lyngsalpene                            Fellesbetegnelse for fjellkjedeformasjonen fra Lyngstuva til Tamokdalen

Jiehkevárri                                Høyeste fjellet i Troms (1.833 m.o.h.) 

Karlsøy i Troms                       Kjent øy, gammelt knutepunkt og kirkested, ikon

Skogsfjordvatnet                     På Ringvassøya, største innsjø på øy i Norge  

Galgujávri                                  Innsjø og boplass øverst i Skibotndalen

Treriksrøysa                             Felles grensemerke mellom Norge, Sverige og Finland

 

 

blåisvatnet_Oddrun Skjermstad
Tips en venn Skriv ut