LiF_Tine Marie Hagelin  (10) - Kopi

Norges nordligste lærende nettverk

Sammen med lærere fra Sand, Eidebakken og Hansnes skole etablerte Ishavskysten friluftsråd landets nordligste lærende nettverk i oktober 2013. Hovedmålet for nettverket er å jobbe for å skape de positive endringene i skolehverdagen. For lærerne og elevene.  

LiF_Tine Marie Hagelin  (4)

Vi ønsker skoler fra friluftsrådets medlemskommuner velkommen med i nettverket vårt. Å jobbe sammen på tvers av kommunegrenser og skolegårder tror vi kan bidra til å skape de kreative og positive endringene i skolehverdagen. 

 

Bli med i nettverket vårt!

 

Vi jobber for å:

- Skape de positive endringene i skolehverdagen. For lærerne og elevene

- Få mere og bedre uteaktivitet inn i skolehverdagen

 

Vi kan tilby:

- To nettverkssamlinger i året

- En samlingsplass for lærerne i regionen

- Kompetanseheving og kunnskapsdeling

 

Det er gratis for skolene å være med i nettverket. Friluftsrådet koordinerer nettverket og står for de økonomiske kostnadene (reise og mat for lærerne). Det eneste skolen må dekke selv er vikarutgifter. 

Logo - Læring i friluft.jpg

Bilder

LiF_Tine Marie Hagelin  (10) - Kopi
LiF_Tine Marie Hagelin  (2)
LiF_Tine Marie Hagelin  (3)[1]
LiF_Tine Marie Hagelin  (7)
Logo - Læring i friluft
Tips en venn Skriv ut