Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
LiF_Eidebakken_Tine Marie Hagelin

Meld på din skole i dag!

Skolenettverket Læring i friluft

Skolenettverket Læring i friluft starter august 2018. Målet er å skape mere og bedre uteundervisning som en naturlig del av skolehverdagen. Alle skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy er velkommen med i nettverket. Det er gratis for skolene å være med i nettverket som tilbyr kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet i fag og friluftsliv. Meld på din skole i dag!

Friluftsskole Storfjord 2017 _Tine Marie Hagelin
Å fange humler en en perfekt måte å kombinere fag og fysisk aktivitet: elevene må ut i naturen, finne egnet sted hvor humlene finnes, de kan artsbestemme humlene, systematisere og lage statistikk på utbredelse av de ulike artene. Hvilke naturtyper finnes humlene i, hva slags vær var det, tid på døgnet? Foto: Tine Marie V Hagelin

Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Selv om skolenettverket ikke starter før august 2018, kan skolene melde seg på allerede nå. Vi ønsker skoler fra friluftsrådets medlemskommuner velkommen med i nettverket vårt. Å jobbe sammen på tvers av kommunegrenser og skolegårder tror vi kan bidra til å skape de kreative og positive endringene i skolehverdagen. 

Send en mail til post@ishavskysten.no for å melde på din skole eller om du ønsker mer informasjon. 

Friluftsskole Lyngen  2017_matlaging2_Tine Marie Hagelin
Mat og helse kan enkelt praktiseres utendørs. Matlaging på bål er en sosial og morsom måte å lage sunn mat. Foto: Tine Marie V Hagelin

Læring i friluft- mere og bedre uteundervisning i skolehverdagen

 • Læring i friluft er friluftsrådenes landsomfattende skolenettverk som har som hovedmål å skape mere og bedre uteundervisning i skolen. 
 • Læring i friluft tar undervisningen ut av klasserommet og gir elevene fullverdig pedagogisk undervisning med naturen som klasserom.
 • Gjennom Læring i friluft får elevene kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram til kunnskap

Derfor er Læring i friluft så viktig for skolene og kommunen

 • Læring i friluft skaper en mer aktiv, engasjerende og inkluderende skole for både lærere og elever.
 • Klassisk passiv klasseromsundervisning passer ikke alle elever, uteundervisning passer for alle elever.
 • Skoleprosjektet er et nasjonalt skoleprosjekt som er utviklet av lærere for lærere. Det er forankret i lærerplaner og kunnskapsløftet. 
 • Stortingets nylige vedtak om en time fysisk aktivitet integrert i fag hver dag i skolen kan nås på en inkluderende og positiv måte med Læring i friluft som verktøykasse.  

Derfor er Læring i friluft så viktig for elevene:

 • Forskning: kun 4 av 10 barn er aktive en time om dagen. Læring i friluft kombinerer undervisning med fysisk aktivitet.
 • Dagens skole har primært passiv klasseromsundervisning som ikke passer for alle elever. Gjennom Læring i friluft får elevene kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram til kunnskap. 
 • Ny forskning viser at barn som er ute i naturen har redusert risiko for konsentrasjonsvansker, er bedre til å samarbeide og utvikler bedre motoriske evner enn barn som leker og utvikler seg i «kunstige» rom som lekeplasser eller innendørs. 

Dette er skolenettverket Læring i friluft:

 • Skolenettverket ledes av friluftsrådet og skolene deltar med lærere (og rektor om ønskelig). Målet er to dagssamlinger i semesteret.
 • Målet med nettverket er å bistå skolene med veiledning på hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen, som både oppfyller Stortingets vedtak om en time fysisk aktivitet hver dag og samtidig skaper en mer inkluderende skole for elevene og lærerne sine.
 • Skolenettverket tilbyr kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, samt kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bal, spikking, kano og kajakkurs, humlevandring, livet i fjæra, kart og kompass etc). 
 • Friluftsrådet vil tilby gratis kartlegging av skolenes uteområder.

Ishavskysten friluftsråd sin rolle i Læring i friluft

 • Læring i friluft er et GRATIS tilbud til alle skoler i friluftsrådets medlemskommuner (Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Storfjord og Karlsøy).
 • Ishavskysten vil lede skolenettverket med en egen prosjektansatt og gi kurs og kompetanseheving til skolene som er med i nettverket. 
 • Ishavskysten vil dekke alle kostnadene til skolenettverket utenom vikarutgifter. 

Skolenettverket Læring i friluft starter august 2018. Skolene kan melde seg på ved å sende en mail til post@ishavskysten.no. 

Logo - Læring i friluft.jpg

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter