camping i det fri

Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy, Lyngen, Balsfjord og Tromsø kommune

Liker du deg i friluft? Er du enig i kommunenes kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder?

18. april 2016 Les mer
Lite pust i bakken_Tine Marie Hagelin

Friluftskartleggingen er godt i gang!

Friluftsrådet er godt i gang med kartleggingen av medlemskommunenes friluftslivsområder. I løpet av det neste halve året skal hvert enkelt friluftsområde verdsettes, få sin egen karakter og legges ut på Naturbase. Ønsker du å se arbeidet så langt eller bidra med info om ditt nærområde, er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

12. januar 2016 Les mer
Ordførertur Storfjord_Tine Marie Hagelin (17 of 22)

Verdikartlegging av friluftslivsområder

Nå er vi i gang med å kartlegge medlemskommunenes viktigste friluftslivsområder

For å bedre friluftsforvaltningen og samtidig sikre allmenhetens friluftsinteresser er det nødvendig å få kartlagt de viktige friluftsområdene og få dem ned på kartet. Derfor gjennomfører Ishavskysten friluftsråd i samarbeid med Troms fylkeskommune for tiden en grundig kartlegging av friluftsområdene i sine medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Storfjord kommune sine friluftsområder har allerede blitt kartlagt og er ute på høring. Kunnskapen om friluftsområdene skal brukes i arealforvaltningen i kommunene, samtidig som det gir oss viktig kunnskap om hvilke friluftsområder som burde tilrettelegges og hvordan. 

16. juni 2014 Les mer