Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Toril Skoglund_Foto privat

Alle gode ting er tre! Hils på vår nye kollega Toril

Ny skolefaglig rådgiver i friluftsrådet

Samtidig som Stortinget vedtok at alle elever på 1.-10.trinn skal ha minimum en time fysisk aktivitet integrert i fag hver dag, lyste Ishavskysten ut en treårig prosjektstilling som skulle lede det nasjonale skoleprosjektet Læring i friluft i våre medlemskommuner. Snakk om perfekt timing! 1.juni starter vår nye kollega, Toril Skoglund, og hun skal lede vår storsatsing på barn og unge de neste tre årene.

Toril_privat
Toril er friluftsrådets nye fjes og hun skal blant annet lede det nasjonale skoleprosjektet Læring i friluft i våre fem medlemskommuner. Foto: privat

Vi jobber for mere og bedre uteundervisning i skolen

Læring i friluft er et nasjonalt skoleprosjekt som er utviklet av friluftsrådene over hele landet i samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund. Skoleprosjektet er utviklet av lærere til lærere, hvor målet er mere og bedre uteundervisning i skolen. Læring i friluft vil være et lystbetont og gratis tiltak for å nå det nasjonale målet om en time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

- Vi har nå ansatt Toril Skoglund til å lede dette skoleprosjektet og tilby skolene i våre fem medlemskommuner gratis veiledning, kurs og kompetanse innen fysisk aktivitet i fag og friluftsliv kombinert med pedagogisk læring. I tillegg skal Toril ha ansvaret for fysisk tilrettelegging for friluftsliv og utvikling av nye turkart, sier daglig leder Tine Marie V Hagelin.

Toril Skoglund har lang og bred erfaring med friluftslivsarbeid og barn og unge. Hun har jobbet som folkehelserådgiver og friluftslivsrådgiver i Troms fylkeskommune i 20 år, samtidig som hun har jobbet frivillig i Troms Turlag.  Toril har i tillegg jobbet som lærer, vært fylkets kontaktperson i det nasjonale Forum for friluftsliv i skolen koordinert av Miljødirektoratet, utviklet og ledet friluftslivskurs for lærere, samt sittet i styret til det nasjonale turskiltprosjektet og jobbet en periode i Midt-Troms friluftsråd.

- Toril har en unik erfaring og kompetanse innen friluftsliv som vil tilføre friluftsrådet mye ny og verdifull kunnskap. Med Toril om bord kan vi nå tilby medlemskommunene våre enda flere og spennende samarbeidsprosjekter som når ut til enda flere. Vi gleder oss veldig til å få henne på plass, tilføyer Hagelin.

Logo - Læring i friluft

Skoler kan melde seg inn i skolenettverket alt nå

Toril starter 1. juni og skolenettverket Læring i friluft starter opp i august/september i år. Skolenettverket er et gratis tilbud til alle skolene på barnetrinnet, hvor vi tilbyr veiledning, kurs og kompetanseheving tilpasset hver enkelt skole innen fysisk aktivitet i fag og friluftslivsaktiviteter som er pedagogisk forankret. Her kan du lese mer om Læring i friluft og skolenettverket

- Skolene kan melde seg på alt nå. Det er bare å sende en epost til friluftsrådet, så skal vi sende dem mer informasjon om skolenettverket. Vi dekker alt av utgifter, utenom vikarutgifter. Slik vi ser det har ikke skolene råd til å la være å være med på dette, sier Hagelin med et lurt smil om munnen.

Friluftsfamilien2_Tine Marie Hagelin
Toril har gjennom sin rolle i fylkeskommunen hatt et tett og konstruktivt samarbeid med fylkets friluftsråd og frivillige friluftsorganisasjoner gjennom FNF Troms. Det ble arrangert årlige friluftssamlinger. Her er vi i Tamokdalen og planlegger Friluftslivets år 2015. Foto: Ishavskysten friluftsråd

Intervju med vår nye kollega og friluftsrådets nye fjes

Daglig leder har satt seg ned med sin nye kollega og blitt enda bedre kjent med henne og hennes tanker rundt ny jobb og tilværelse.  Om ikke lang tid bytter Toril ut kontoret sitt på fylkesbygget med en kontorpult i åpent landskap på rådhuset i Tromsø kommune.

Gratulerer med ny jobb! Hva var det med stillingen som gjorde at du hadde lyst til å søke og ikke minst bli en del av ishavskysten friluftsråd?

- Tusen takk! Det var veldig artig å bli tilbudt stillingen, og jeg setter stor pris på å få tillit hos Ishavskysten friluftsråd.  Jeg søkte på stillingen fordi jeg likte arbeidsoppgavene. De innebærer en blanding av feltoppgaver og innendørsarbeid. Jeg har alltid likt å være ute, og det å kunne bidra til at andre kommer seg ut i den flotte naturen vi har, det gjør meg tilfreds. For meg er Ishavskysten friluftsråd et friluftsråd som jobber meget godt med sine oppgaver mot alle innbyggerne i regionen, strukturert og målrettet. Jeg vet at jeg kommer til å få gode medarbeidere, både administrativt og i styret, svarer Toril Skoglund med smil om munnen.

- Stillingen omfatter arbeidsområder som jeg setter høyt, og som jeg opp gjennom årene har utviklet kompetanse på. Den innebærer kjempeartige arbeidsoppgaver som Læring i friluft, og tilrettelegging for mer friluftsliv, legger hun til.

At du har god kjennskap til friluftslivet i Troms er det ingen tvil om etter 20 år i Troms fylkeskommune som friluftslivsrådgiver. Hvilke erfaringer og kunnskap fra denne jobben vil du ta med deg videre i din nye stilling som prosjektleder for blant annet Læring i friluft?

- Gjennom jobben i fylkeskommunen har jeg vært så heldig å få jobbe med Læring i friluft over flere år, ved å planlegge og gjennomføre Praktiske kurs i friluftsliv for lærere. Kursene hadde til formål å bygge opp kunnskapsgrunnlaget i friluftsliv for lærerne, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Jeg har bygd opp et bredt kontaktnett med potensielle samarbeidspartnere som jeg tar med i arbeidet i friluftsrådet, sier Skoglund.

Hva betyr friluftsliv for deg og hva slags friluftsmenneske er du?

- Jeg liker det enkle friluftsliv. Friluftsliv betyr for meg … frisk luft, sekk på ryggen, svette i panna, stillhet, fjellsko eller ski på beina, kart og kompass, turlagshytte, dugnad, glade folk, bål, fiskestang ved stille vann, svarer Skoglund.

- Jeg er vokst opp på Hamarøy i Nordland, og min interesse for friluftsliv startet der. Der er det kort avstand mellom fjæra og snaufjellet, spredt furuskog, svaberg og fiskevann. Naturen der har gitt meg mange gode opplevelser, og et allsidig friluftsliv. Kort vei til naturen har vært viktig for meg som friluftslivsmenneske, legger Skoglund til.

Arbeidsoppgavene dine blir veldig varierte, med ansvar fra alt fra Læring i friluft til skilting og merking av turstier. Hva er det du gleder deg aller mest til å ta fatt på av arbeidsoppgaver?

- Jeg gleder meg til å være med på å bidra til at undervisning i friluft kan gjøre elevene mer motivert til å lære, og gi bedre folkehelse i framtiden. Jeg gleder meg også til å få flere arbeidsdager ute. Jeg er et utemenneske, og har sittet alt for lenge på kontor, svarer Skoglund mens hun tripper på stolen.

Læring i friluft er et gratis skolenettverk for alle skolene i våre medlemskommuner med deg som prosjektleder. Hva kan skolene og lærerne forvente av faglig utbytte og ny kompetanse av å være med i nettverket?

- Målet er å skape mer og bedre utendørsundervisning i skolen. Ved å flytte deler av skolehverdagen ut i naturen, og bruke nærmiljøet som klasserom gir vi barna mer fysisk aktivitet. Det igjen har positive effekter på barnas fysiske og motoriske utvikling, barns språkutvikling, sosiale og kognitive utvikling. Disse forhold virker inn på læringseffekten og barnas evne til å ta til seg kunnskap, svarer Skoglund engasjert.

- Ved å være med i nettverket kan skolene og lærerne få kunnskap om nye metoder og aktiviteter som passer til de ulike skolefagene som skal «flyttes ut». Vi skal få kartlagt skolegårdene, og om mulig bidra til bedre skolegårder for uteaktivitet gjennom tilrettelegging. Det er viktig å huske på at Læring i friluft ikke er noe nytt, og det er mange skoler som har mye kompetanse og erfaringer på dette.  Gjennom nettverksmøter vil man komme i kontakt med andre kompetansemiljøer, skoler m.m. og kunne lære av deres erfaringer, og skaffe seg nye samarbeidspartnere, legger hun til.

Om du hadde vært friluftslivsminister for en dag, hva ville vært det første du ville tatt tak i?

- Som minister for en dag ville jeg sette av rikelig med kroner for å følge opp regjeringens handlingsplan for friluftsliv. I dette ville det også være en betydelig sum til drift og vedlikehold av friluftslivsområdene, noe som i dag faller på de frivilliges skuldre. Det måtte selvsagt også gå en pen sum til gjennomføring av læring i friluft, slik at alle skoler og elever får oppleve minst en times fysisk aktivitet her dag, avslutter Skoglund.

 

Tips en venn Skriv ut

Siste nyheter