Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ole Johan Rødvei_Ishavskysten friluftsråd

Balsfjord har blitt en «Friluftslivets År»-kommune!

Ukas gladsak! På gårsdagens kommunestyremøte vedtok Balsfjord kommune å bli en såkalt «Friluftslivets År»-kommune. Det vil si at kommunen forplikter seg til å sette friluftsliv på dagsorden, vektlegge hensynet til friluftslivet i sitt planarbeid og støtte opp om lokale arrangementer og aktiviteter i Friluftslivets År. Balsfjord setter friluftsliv på dagsorden!

Friluftslivets_ar_elementer_2_orange_RGB

I tillegg til vedtaket om å bli en «Friluftslivets År»-kommune, vedtok kommunestyret også å sette av 20 000,- til dette i 2015, og samtidig sette av 100 000,-  hvert år fremover til å styrke det frivillige arbeidet i kommunen.

-Dette er det så absolutt verdt å rope et høyt hurra for, sier daglig leder i Ishavskysten friluftsråd Tine Marie Hagelin. –Balsfjord kommune utmerker seg nå som en foregangskommune og vi i friluftsrådet håper dette kan inspirere våre fire andre medlemskommuner til å gjøre det samme.

-Ordføreren i Balsfjord ringte meg personlig for å fortelle meg den gode nyheten. Dette viser at friluftsliv er et viktig satsningsområde og godt forankret i alle ledd i Balsfjord kommune. Ole Johan Rødvei er en god ambassadør og støttespiller innen friluftsliv og for samarbeidet kommunen har med friluftsrådet, sier Hagelin. 

Ung fisker
Foto: Hugo Tingvol

I 2015 skal det mest inkluderende og effektfulle Friluftslivets År noensinne gå av stabelen! Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 skal være en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.

-Å vise at man setter friluftsliv på dagsorden gir et tydelig signal om at kommunen ser verdien av friluftsliv og naturopplevelser for sine innbyggere, sier Hagelin. 

Ordførertur Storfjord_Tine Marie Hagelin (19 of 22)
Foto: Tine Marie Hagelin

Alle medlemskommunene i Ishavskysten friluftsråd har blitt oppfordret til å være med å markere Friluftslivets År, og da også formalisere dette ved å vedta dette på et kommunestyre gjennom å bli en «Friluftslivets År»-kommune.

Det forplikter selvsagt, og enhver kommune som vedtar å være «Friluftslivets År»-kommune vil:

  • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
  • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
  • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
  • Satse på stien som aktivitetsanlegg.
  • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
  • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.
  • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.

 

Friluftsrådet håper at Karlsøy, Storfjord, Tromsø og Lyngen følger etter og blir med Balsfjord i det «gode friluftslivs-selskapet». 

Den 13. januar er det offisiell åpning av Friluftslivets År over hele landet. Dette skal merkes i Troms! Friluftsrådet jobber nå med å arrangere åpningsarrangementer i medlemskommunene den 13. januar. Så følg med på vår hjemmeside eller din kommunes hjemmeside på nyåret for mer info om et åpningsarrangement der du bor.

FFA 14.5.14_Troms Turlag_Tine Marie Hagelin (6 of 14).jpg

Siste nyheter