Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_1346

Tilgjengelige områder

Friluftsliv er en viktig kilde til bedre fysisk og psykisk helse og økt livskvalitet for hele befolkningen, uavhengig av funksjonsevne. Vi jobber derfor for at også friluftsområder gjøres tilgjengelig for hjulbrukere. Her finner du en oversikt over de av områdene i våre fem medlemskommuner som er spesielt tilrettelagt for brukere av rullestol, rullator og barnevogn. Turene er del av vår turkonkurranse Ti på hjul.

Oversiktskart og gradering av turene

Oversiktskart_Tipaahjul2020.jpg

gradering_tabell.jpg

Ti på hjul_Elveløypa 2_Tine Marie Hagelin
Elveparken i Balsfjord kommune. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Balsfjord

I Balsfjord kommune er det totalt seks områder som er tilrettelagt for hjulbrukere. De er gradert som grønne og blå turer.

Elveparken, Nordkjosbotn

Elveparken er en blå tur på 850 m. Ved starten av turen ligger en tilrettelagt flytebrygge, og ved turmålet er det bålplass og en gapahuk.

Parkering like ved Vollan gjestestue.

Les mer om Elveparken på TellTur.

Jon Remi og Astrid tester flytebrygga_Solveig Enoksen
Flytebrygga ved Juksavatn er tilrettelagt slik at også hjulbrukere kan benytte seg av kano. Foto: Solveig Enoksen

Juksavatn, Strupen

Juksavatn er tilrettelagt med gapahuk, flytebrygge for rullestol og toalett. Rasteplassen er turmålet her. Siden det ligger ved vannkanten like ved parkeringa, er dette gradert som en grønn tur. Det er og muligheter for trilleturer på grusvei, men underlaget kan være litt mykt for rullestolbrukere.

Du finner Juksavatn ved å ta av mot Strupen fra E6 mellom Takvatnet og Nordkjosbotn.

Les mer om Juksavatn på TellTur.

IMG_3093
Turveien på Skrivarholmen er godt tilrettelagt for hjulbrukere. Foto: Toril Skoglund

Skrivarholmen, Malangen

Dette er en blå tur på 450 meter. Turveien er tilrettelagt for rullestol, og ender ved en grillhytte som også er tilrettelagt. Det er mulig å fiske her (husk fiskekort), og på enkelte plasser langs turveien er det mulig å ta seg ned til vannet.

Les mer om Skrivarholmen på TellTur.

Tennes helleristningsfelt i Balsfjord, tilpasset hjulbrukere. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin
Tennes helleristningsfelt i Balsfjord, tilpasset hjulbrukere.

Tennes helleristningsfelt

Ved Balsfjord kirke finnes fire felt med helleristninger. To av disse er tilrettelagte for besøkende med gangstier for hjulbrukere samt benker, bord og informasjonstavler. Skiltingen er utformet slik at også blinde og svaksynte kan kjenne hvordan figurene er skapt. Begge feltene er blå turer.

Turen til Gråberget helleristningsfelt er 240 meter lang. Det går treganger fra parkeringen opp til helleristningsfeltet.

Les mer om Gråberget helleristningsfelt på TellTur.

Turen til Kirkely helleristningsfelt er 250 meter lang. Parkering er ved kirka og det er skiltet opp til gangveien i tre.

Les mer om Kirkely helleristningsfelt på TellTur.

Vassenden_Tine Marie V Hagelin
Rullestolvennlig gapahuk ved Sagelvvatn. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Vassenden, Sagelvvatnet

Gapahuken ved Vassenden er tilpasset rullestolbrukere, og kan nås av alle. Parkering er ved bygdehuset, deretter er det cirka 600 meter til gapahuken. Sagelvvatnet har fine bestander av ørret og røye, og fiskekort kjøpes fra Sagelvvatnet utmarkslag.

Les mer om turmålet på TellTur.

bålsamtale_Huldrestien_sept2016_Foto Maja Kvalvik (6)
Gapahuk ved Huldrestien, Karlsøy kommune. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Karlsøy kommune

I Karlsøy kommune er det oer nå kun ett tilgjengelig turmål.

Huldrestien, Ringvassøya

Dette er en tilrettelagt, blå turløype ovenfor Gamnes byggefelt. Den er 200 meter lang, og ender ved en gapahuk med flere bålplasser og lekeinstallasjoner for barn. Parkering øverst i nordenden av byggefeltet. Her er det noe trangt for rullestol, i tillegg er stien småkupert.

Les mer om Huldrestien på TellTur.

Furuflaten skogsveg. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Furuflaten skogsveg. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Lyngen kommune

I Lyngen kommune er det tre tilgjengelige turområder. Én er grønn, én røde, og én er rød eller svart avhengig av hvilken rute du velger.

Furuflaten skogsveg

Dette er et fantastisk område midt i naturen. Innerst ved brua er det satt opp informasjonsskilt. Du kan velge mellom en rød (700 meter, nordlig) eller en svart (1500 meter, søndre) turrute, eller ta en rundtur. Du finner Furuflaten cirka 16 km nord for Lyngseidet. Det er forskjellig parkering avhengig av hvilken rute du ønsker å ta.

Les mer om Furuflaten skogsveg på TellTur.

Ti på hjul_Sandvika Lyngen_Tine Marie V Hagelin
Sandvika i Lyngen er tilrettelagt også for rullestolbrukere. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Sandvika, Ørneshalvøya

Dette er et mye besøkt badested, og et viktig friluftsområde og utfartssted for mange om sommeren. Området ligger nydelig til og er godt tilrettelagt med handicaptoalett, tilrettelagt grusvei og platting med bord og benker. Turløypa er 100 meter lang, og er gradert som rød på grunn av et bratt parti mot slutten. Om sommeren rulles det ut en matte som gjør det mulig for rullestolbrukere å komme helt ned til vannkanten.

Les mer om Sandvika på TellTur.

Jevn og bred rullestolturveg i Sørlenangsbotn. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin
Jevn og bred rullestolturveg i Sørlenangsbotn. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Sørlenangsbotn

Det nyeste tilgjengelige turmålet i Lyngen ligger i Sørlenangsbotn. Her er det tilrettelagt grusvei og bord, benker, bålplass og nydelig utsikt. Turveien er 140 meter lang og gradert som grønn. For å komme hit kjører du nord fra Svensby. Det er stor parkeringsplass da dette også er startsted for de populære turene til Aspevatnet og Blåisvatnet. På parkeringen finnes også tilrettelagt toalett.

Les mer om Sørlenangsbotn på TellTur.

Flott gapahuk satt opp av Statskog på Laplassen. Foto: Kjetil Letto.
Flott gapahuk satt opp av Statskog på Laplassen. Foto: Kjetil Letto

Storfjord kommune

I Storfjord kommune er det totalt fem tilgjengelige turmål med graderinger grønn og blå.

Laplassen (Skibotn)

Laplassen ligger ved Skibotnelvas utløp, helt inntil naturreservatet. Både turveg og gapahuk er tilrettelagt for rullestolbrukere. Turvegen er 280 meter lang, og har grønn gradering. Fra gapahuken kan du nyte både mat og det yrende fuglelivet i elveutløpet. For å komme hit kjører du mot Skibotn, og tar av mot Strandbu camping.

Les mer om Laplassen på TellTur.

Lulledalen med gapahuk og bålplass. Foto: Maja Sjöskog Kvalvika
Lulledalen med gapahuk og bålplass. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Lulledalen, Skibotn

Dette er et fantastisk naturområde med frodig skog, store trær og høylytte fossefall. Her finnes i tillegg et stort biologisk mangfold innen botanikkens verden, og det er satt opp informasjonsskilt langs turvegen. Inn til rasteplassen med gapahuk og bålplass er det 500 meter, og turen har blå gradering. Du finner Lulledalen cirka 8 km opp Skibotndalen. Ta av mot Kilpisjärvi og følg skilting til "tursti" på venstre side av vegen.

Les mer om Lulledalen på TellTur.

Fin utsikt på Otertun i Storfjord. Foto: Toril Skoglund
Fin utsikt på Otertun i Storfjord. Foto: Toril Skoglund

Otertun, Oteren

Otertun ligger naturskjønt til på Oteren, innerst i Lyngenfjorden ved inngangen til Lyngsalpene. Her finnes en flott gapahuk med bålplass, og selv om løypa ligger forholdsvis lavt i terrenget, gir den god utsikt både mot Tverrdalen og utover Storfjorden. Turløypa er 350 meter lang og er gradert som blå. Det er også mulig å fortsette turen et lite stykke forbi gapahuken. Parkeringsplassen er stor, og ligger ved Folkets hus Otertun. Det er skiltet med stor pil i tre fra hovedveien, cirka 1 km sør fra krysset mellom Fv 868 og E6/E8.

Mer om Otertun på TellTur.

Godt tilrettelagt rullestolturveg med flere bålplasser på Sandørneset. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Godt tilrettelagt rullestolturveg med flere bålplasser på Sandørneset. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Sandørneset, Elvevoll

Dette er et populært turmål med vakker natur og godt tilrettelagte rasteplasser. Området er tilrettelagt med rullestolturveg, bålplasser, bord og benker. På parkeringen er det også handicaptoalett og tilgang til sommervann. Det er 250 meter til turkodeskiltet, og hele turvegen er 300 meter lang og har grønn gradering. For å finne fram til Sandørneset kjører du mot Elvevoll. Sving av ved settefiskanlegget og fortsett på grusvegen forbi anlegget.

Les mer om Sandørneset på TellTur.

Strandpromenaden i Skibotn. Foto: Ole Andreas Jenssen
Strandpromenaden i Skibotn. Foto: Ole Andreas Jenssen

Strandpromenaden, Skibotn

Strandpromenaden er godt tilrettelagt for hjulbrukere, og gir en flot opplevelse langs vannkanten helt i randsonen til Skibotnutløpet naturreservat. Langs turvegen er det satt opp informasjon om fauna og utsiktspunkter. Ved vegs ende er det en rasteplass med bålplass og nydelig utsikt over fjellene og elveutløpet, samt en klatrejungel for barn. Det er også rasteplasser langs turvegen. Turvegen er 650 meter lang og har blå gradering. Fra Skibotn tar du av mot Strandbu (fra sør) eller Skibotnsenteret (fra nord). Parkering utenfor LHL-senteret.

Les mer om Strandpromenaden på TellTur.

Elvekrysset, Tromsdalen og grønn turveg. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Elvekrysset, Tromsdalen og grønn turveg. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Tromsø kommune

I Tromsø kommune finnes det syv tilgjengelige turmål. De er gradert til grønne og blå turer.

Elvekrysset, Tromsdalen

I Tromsdalen er det flere muligheter for hjulbrukere, med kortere og lengre turer. Én av disse er turen til Elvekrysset. Dette er en 300 meter lang turveg med grønn gradering. Trimpostkassen er plassert på brua, og turvegen har fast og jevnt underlag. For å komme hit tar du av mot Tromsø camping fra E8 i Tromsdalen. Parkeringsplassen er like ved gravlunden, forbi TUIL arena.

Les mer om Elvekrysset på TellTur.

Gapahuk, bålplass og nydeligutsikt ved turmålet Fors
Gapahuk, bålplass og nydeligutsikt ved turmålet Fors'n, Lakselvbukt. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Fors'n, Lakselvbukt

Dette er en kort tur fra parkeringa ned til gapahuken. Her er det også en flott bålplass med nydelig utsikt mot Lakselvtindane og Lakselva. Grusvegen fra parkeringa er bare 30 meter lang, men er noe bratt og har ujevne partier. Dermed har turen fått blå gradering. Kjør mot Lakselvbukt, enten fra Laksvatn eller gjennom Lakselvdalen. Parkering like ved Flatvoll bru.

Les mer om Fors'n på TellTur.

Gutta på skauen i Tromsdalen. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Gutta på Skauen i Tromsdalen. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Gutta på Skauen, Tromsdalen

Gutta på Skauens Freidigtun består av både lavvo, gapahuker, bålplasser og toaletter. Det er god tilgjengelighet for rullestolbrukere, blant annet med handicaptoalett. Fra parkeringen er det 1600 meter til turmålet, så dette er en blå tur. Turvegen er stort sett slak, jevn og fast, men har enkelte stigninger. Fra Tromsøbrua tar du av ved Ishavskatedralen og kjører til vegs ende i Turistvegen. Parkering ved bommen.

Les mer om turmålet på TellTur.

Rasteplass og flott fiskebrygge tilrettelagt for rullestolbrukere. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin
Rasteplass og flott fiskebrygge tilrettelagt for rullestolbrukere ved Nakkevatnet. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Nakkevatnet, Breivikeidet/Sjursnes

Dette er et fiskevann spesielt tilrettelagt for hjulbrukere. Nakkevatnet grunneierlag har bygget en flott fiskebrygge, og det finnes også bålplass og benker. Turmålet ligger like ved parkeringa og har grønn gradering. Nakkevatnet ligger langs vegen mellom Sjursnes og Breivikeidet. Fiskekort kjøpes på Pyramiden sport eller Joker Sjursnes.

Les mer om Nakkevatnet på TellTur.

Gapahuk og brygge ved Rundvannet, Tromsø. Foto: Henrik Romsaas
Gapahuk og brygge ved Rundvannet, Tromsø. Foto: Henrik Romsaas

Rundvannet, Tromsøya

Rundvannet nord på Tromsøya er et idyllisk vann med en flott gapahuk, bålplass og muligheter for å ta en rundtur rundt hele vannet på treplattganger. Det er også en brygge man kan rulle ut på, men denne mangler rekkverk og har for lave støttekanter. Turvegen på 180 meter er fast og jevn, men har enkelte stigninger, turen er derfor blå. Rute 20 og 42 stopper ved holdeplassen Rundvannet på Stakkevollan, det er også HC-parkering i området.

Les mer om Rundvannet på TellTur.

Sandvika, Brensholmen. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Sandvika, Brensholmen. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Sandvika, Brensholmen

Sandvika er den mest populære stranden på Brensholmen, med langgrunn, barnevennlig sandstrand, flotte gressletter og nydelig utsikt. Stien fra parkeringen og ned til en rasteplass ved stranda er tilpasset rullestol. Det er 250 meter fra parkeringen til rasteplassen, og graderingen er blå grunnet enkelte bratte partier. Kjør mot Brensholmen/Sommarøya. Parkeringen er ikke langt fra krysset Brensholmen/Sommarøya, på østsiden av stranda.

Les mer om Sandvika på TellTur.

Sydspissen, Tromsøya. Et tilgjengelig friluftsområde for alle. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Sydspissen, Tromsøya. Et tilgjengelig friluftsområde for alle. Foto: Maja Kvalvik.

Sydspissen, Tromsøya

Denne turen kan startes fra enten Telegrafbukta (950 meter) eller Lanes (450). Den kan også tas som en rundtur. På Sydspissen er det vakker utsikt, og i Telegrafbukta er den østlige bålplassen tilpasset rullestolbrukere. I Telegrafbukta finner du også handicaptoalett. Turvegen har blå gradering. Fra Telegrafbukta er det noe slakere enn fra Lanes. Det er god bussforbindelse her (rute 33/34), og det er også parkeringsplass i Telegrafbukta og på Lanes (kjør inn mot Coop obs bygg, eventuelt ta av til Tisnesvegen for HC-parkering).

Les mer om turmålet på TellTur.

Siste nyheter