Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utsikt fra Ørnhaugen på Årøya. Foto: Ishavskysten friluftsråd.

Utsikt fra Ørnhaugen på Årøya. Foto: Ishavskysten friluftsråd.

Statlig sikra friluftsområde i Lyngen kommune

Lyngen: Årøyholmen

Årøya ligger i Lyngen kommune på vestsida av Lyngenfjorden, utenfor Koppangen, cirka 15 km fra Lyngseidet. Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen kjøpte øya i 2005, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet). Det ble opprettet et interkommunalt samarbeid for å bruke Årøyholmen til allment friluftsliv. Årøyholmen utgjøres av både et landskapsverneområde og et statlig sikra friluftsområde.

Deler av øya også et verneområde

Store deler av verneområdet har ilandstigningsforbud mellom 1/5 og 15/7. Unntak fra ferdselforbudet er fra Kvennesbukta til Ytre Moltebærnesbukta på østsiden, og fra Sommersetneset til Storbuktneset på vestsiden av øya. Det statlig sikra friluftsområdet utgjøres av hele Årøya. Verneområdet dekker ikke det nordlige området på Årøya, men inkluderer også Bunkholmen i sør som ikke er i det statlig sikra friluftsområdet, men inngår i verneområdet.

Gammel bunkers_Årøya_Tine Marie V Hagelin
Gammel bunkers på holmen. Foto: Tine Marie V Hagelin.

Fra handelssted, lensmannssted og russisk fangeleir til friluftsområde

I tidligere århundrer var Årøya handelssted og lensmannssted. Funn av søkkestein som er 3-4 tusen år gamle viser at øya var bebodd, eller besøkt, tidlig. Kilder viser at norske fogder krevde inn finnskatten på Årøyholmen så tidlig som 1567. Under tysk okkupasjon hadde tyskerne flere installasjoner på øya. Det var blant annet en russisk fangeleir med flere hundre russiske krigsfanger – 750 fanger til sammen på Årøya og i Rottenvik. 

På 1950-tallet ble Årøya kjøpt av Forsvaret og sivil ferdsel ble forbudt på øya frem til 1. juli 2006. Det finnes flere store installasjoner etter den kalde krigen, bl. a. store underjordiske anlegg. Forsvaret sine installasjoner er i dag for det meste murt igjen eller ryddet vekk. Gjenværende infrastruktur fra Forsvarets tilstedetilværelse på øya er på Bertholmen og på den nordlige delen av øya, utenfor landskapsvernområdet men inne i det statlig sikra friluftsområdet. Kommunene og Direktoratet for naturforvaltning kjøpte øya i samband med at forsvaret la ned sin aktivitet. 

Bertholmen Årøyholmen_Ishavskysten friluftsråd
Moloen på Årøyholmen. Foto: Tine Marie V Hagelin.

I dag et yndet utfartsmål for båtfolk

Årøyholmen er etter at Forsvaret trakk seg ut blitt en mye besøkt perle i Lyngenfjorden. Øya blir mye besøkt på godværsdager, og det kan bli mange fritidsbåter i havna. Det antas at bruk av holmen vil ta seg opp enda mer i årene som kommer. Første versjon av forvaltningsplanen ble utarbeidet av Lyngen kommune i 2010, for planperioden 2011-2015. Under denne planperioden har blant annet kaianlegget blitt utbedret, bord og benker har blitt etablert, det har kommet nytt tak til grillhuset, det er kjøpt inn materiell til ildsted og gapahuk er satt opp. Troms fylkeskommune har også gjort en kartlegging av kulturminner på Årøya.

Infotavle på Årøyholmen, et statlig sikra friluftsområde i Lyngen kommune. Infotavle utarbeidet av Ishavskysten friluftsområde.
Infotavle på Årøyholmen, utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd.

Forvaltningsplan og kart

Revidering av planen ble gjort av Ishavskysten friluftsråd i 2015, 2016 og 2019. Siden da har blant annet moloen blitt forsterket og informasjonstavle er utarbeidet. Gjennom forvaltningsplanen kan kommunen søke midler for videre arbeid på øya, blant annet tilrettelegge stier til kulturminnene, etablere hekkeskjul for ærfugl, sikring av kanonstillinger, og utforme informasjonsmateriell for publikum og skoler.

Forvaltningsplanen for planperioden 2020-2030 kan lastes ned her.

Kart over området kan du se på Naturbase.

Bilder

Årøyholmen_FotoMajaKvalvik (2)
Årøyholmen fra land. Foto Maja Sjöskog Kvalvik
Bunkers Ørnhaugen Årøyholmen_Ishavskysten friluftsråd
Bunkers på Ørnhaugen på Årøyholmen. Foto Ishavskysten friluftsråd
Årøyholmen Foto Ishavskysten (4)
Kaia på Årøyholmen. Foto Ishavskysten friluftsråd
Kunnskapslageret på Årøya. Foto: Solveig Enoksen
Kunnskapslageret på Årøyholmen. Foto: Solveig Enoksen
Benker og bord med flott utsikt. Foto: Solveig Enoksen
Benker og bord på kaia med flott utsikt. Foto: Solveig Enoksen
Kransenedleggelse ved de sovjetiske krigsfangegravene ved ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen. Foto: Solveig Enoksen
Kransenedleggelse ved de sovjetiske krigsfangegravene ved ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen. Foto: Solveig Enoksen
Det beiter villsau på Årøyholmen. Foto: Solveig Enoksen
Det beiter villsau på Årøya. Foto: Solveig Enoksen
Årøyholmen september 2020. Foto: Solveig Enoksen
Årøya september 2020. Foto: Solveig Enoksen

Siste nyheter