Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Det statlig sikra friluftsområdet ved Fagereng på Tromsøya. Foto: Ole Andreas Jenssen.

Det statlig sikra friluftsområdet ved Fagereng på Tromsøya. Foto: Ole Andreas Jenssen.

Statlig sikra friluftsområde i Tromsø kommune

Tromsø: Fagereng

Det statlig sikra friluftsområdet på Fagereng på Tromsøya i Tromsø kommune er en del av lysløypenettet på Tromsøya. Området er sikret for å bevare et sammenhengene grønnstruktur og forhindre utbygging, og er derfor ikke et naturlig turmål i likhet med de andre sikrede friluftsområdene.

Fagerenglysløypa går mellom befolkningstette områder på Fagereng og Sorgenfri. Området består hovedsakelig av åpen bjørkeskog med mindre myrlendte partier. Deler av området ligger på et høydedrag med utsikt vestover mot Sandnessundet og Kvaløya. I området er også små grøntområder mellom bolighusene inkludert. 

Bruk

Området ligger som en tunge ned i svært befolkningstette områder på Fagereng og Sorgenfri. Det går en opparbeidet turveg og lysløype gjennom området. Turløypa benyttes både til trening og rekreasjon. Området ligger i umiddelbar tilknytning til offentlig veg (Nordpolvegen). I tillegg krysser en gangveg den søndre delen av området. Offentlig parkering ved Fagereng skole. Området har betydning for folkehelse og idrett fordi det gir en naturlig adkomst til resten av turveg- og lysløypenettet videre nordover på Tromsøya.I tillegg gir det en enkel og trygg adkomst for barn og unge til skitrekket i Bak-Olsen. Området ligger også i umiddelbar nærhet til Fagereng skole og utgjør et naturlig og enkelt tilgjengelig turmål i undervisningstiden som ikke befordrer transport.

Forvaltningsplan og kart

Forvaltningsplanen er utarbeidet av Tromsø kommune for planperioden 2013-2018. Denne skal oppdateres. Faktaark og kart over området kan sees på kart.naturbase.no.

Siste nyheter