Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukergrupper

I kartlegging av tilgjengelighet deles brukergruppene inn i tre ulike klassifiseringer; bevegelseshemmede med manuell rullestol (uten ledsager) eller elektrisk rullestol og synshemmede.

Manuell rullestol (uten ledsager) krever mest tilrettelegging og stiller de høyeste kravene til tilgjengelighet. Det finnes flere typer elektriske rullestoler. Noen har god fremkommelighet i ulendt terreng og på løst underlag, mens andre har det ikke. Kartleggingen klassifiserer tilgjengeligheten basert på elektrisk rullestol med kombinert innen- og utenhusbruk. En slik rullestol klarer mer stigning, tverrfall og høyere terskler. Den er ikke avhengig av håndlister på ramper.

For synshemmede er det ledelinjer og fargekontraster som bestemmer om et område er tilgjengelig eller ikke. Med ledelinjer menes naturlige opparbeidede linjer langs turveien med taktile/visuelle kanter, som gjør det mulig for svaksynte å finne fram.

Siste nyheter