Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Foto: Bo Eide

Foto: Bo Eide

Statlig sikra friluftsområde i Tromsø kommune

Tromsø: Straumhella

På Straumhella om lag 30 km utenfor Tromsø sentrum ligger utfartsstedet «Hella» som er et kjært utfartssted om sommeren for folk i hele kommunen, men også en betydningsfull turistattraksjon. Stedet kan beskrives som et unikt friområde med fine svaberg ut mot Rystraumen. Straumhella ble sikret i desember 2015.

Hella_Gro Agnethe Stokke
Foto: Gro Stokke

På 1950-tallet kjøpte Tromsø Arbeiderforening opp arealer ved Straumhella, og senere ble flere revningstruede bygninger fra ”Gamle Tromsø” flyttet til stedet slik at de skulle bli tatt vare på for de kommende generasjoner. Husene er plassert i ei gate med navnet ”Tromsøgata”. Hella eies i dag av Tromsø kommune og er sikret til friluftsformål gjennom statlige midler. 

Bruk og tilrettelegging

Området brukes til mange typer rekreasjon. Fra parkeringsplassen ved vegen, og i hele området, går det mange stier, veger og tråkk. Området er delvis tilgjengelig for rullestolbrukere, og en del adkomster er asfalterte. I Straumen er det et rikt fiskeliv, og mengden av småsei, torsk og andre fiskearter gjør stedet til en svært attraktiv og populær fiskeplass. Disse gode fiskemulighetene, og aktiviteter som er relatert til dette utgjør kjernen av det som gjør området populært, sammen med fin utsikt mot Bentsjordtinden, Ryøya, de gamle husene og de øvrige minnesmerkene i området. Med den korte avstanden fra byen er stedet svært populært, blant annet for camping, eller ”landingsplass” for båtfolk, og turistpotensialet for området  er stort. Hella brukes ikke til bading, da det er sterke strømmer der, men i området nærmer Ryøya gjøres det dykk med ulike dykkerklubber ned til dampskipet D/S Flint som ligger på 15 til 30 meter utenfor Ryøya. Det er få opparbeidede bålplasser, men mange har opparbeidet bålplasser selv i området. Spesielt brukes den store bunkersen, mange bruker denne for å søke ly for vær og vind. På Hella finnes det flere jettegryter på veg mot fyrlykta som ligger øst i området. Dette området er i mindre bruk enn resten av Hella.

Friluftsområdet besøkes av Tromsøfolk, samt turister og andre tilreisende. Området brukes primært fra påske til utgangen av september.​

Forvaltningsplan og kart

Det utarbeides for tiden forvaltningsplan for området.

Kart over området kan ses på Naturbase.

Bilder

lunsj-til-lunsj møte Hella 10-11okt2016_Foto Bo Eide (7)
Gamle hus på Hella, flyttet fra Tromsø sentrum. Foto Maja Sjöskog Kvalvik

Siste nyheter