Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omasvuona - sámegiel vázzinmátkekoarta

clip_samisk_Bollmansvegen

Bollmannsveien / Russeveien

Bollmannbálggis lea gelddolaš bálggis mii šleaŋgu badjin Falsnjárvári. Bálggis lea soahtemuittolmas, huksejuvvon soahtefánggain nuppi máilmmesoađi vuolde dego okta oassi Ivgolinnjás. Bálgá buohta lea biddjon guhtta galbba dieđuiguin soahtejagiid birra Omasvuonas. Čohkkii lea ođđasit ráhkadan reavččaid maid galgá geavahit káffebottuide ja idjadeapmai. Áibbas erenoamáš várdu miehtá Ivguvuona, ja dát dagaha ahte lea áibbas fiinna mátki vaikko don it olle gitta čohkkii. Mii rávvet mátkki váldit dalle go lea gaskaijabeaivváš.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

clip_samisk_Lulledalen

Lullevággi vuovdebálggis

Lullevárri seaisá Lullevári luondoreserváhtas Ivgovuovddis ja gullá ovtta daid Norgga goikádeamus guovlluide. Ávži lea čáppat, mealgat šaddočoakkáldagat ja fáunat. Matkkis meahccebálgá mielde sáhtat don oaidnit iešguđetge lágan luonddošlájaid mat leat dábálaččat dáppe. Bálgá mielde leat sullii 60 diehtojuohkinplakáhtat šaddogearddi birra, geologijja, fáuna ja vuovdedoallodoaimmaid birra. Guovllus lea valljis orkideat ja marisko (dárogillii) rássi lea dovddus maid áinnas fertet oaidnit. Leat láhčán dili káffeboddui loahpa geahčen láhttu lea dollasadji ja goavdi.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

clip_samisk_Elvevoll

Stállovággi-láhtut

Vuolggasajis Stággovákkis sáhtát don vázzit njeallje iešguđetge láhtuide mielde, juoga mii lea iešguđetge miela mielde. Gasku fámolaš leahkeeanadaga Stállovákkis ja Guhkesvákkis, boahtá olles bearaš álkit bajás alážii. Skáiddi buohta, gaskal guovtti leagi, lea vuoiŋŋastansadji goavddis. Jos dus lea áigi ja dilli guhkit ja ceggosat mátki, sáhtát don vázzit birramátki poastakássa bokte Borris (692 mbá). Válddát go don mátkki gitta Stálloborrái (1080 mbá), lea bálkkašupmi áibbas erenoamáš várdu Ittugáissáid badjil. Buot dáid njeallje mátkkkiin leat poastakássat moala buohta.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

clip_samisk_Steindalsbreen

Gievdanvággejiehkki

Mátki lea čáppa luonddus, birastahtton čáppa váriin. Mátki Gievdanvággái ja sisa Gievdanvákkejiehkkái árvvoštallat geologálaš herskun, gos sáhttit gávdnat jiekŋaravda-ceahkki mii gokča áigodaga eanet go  8000 jagi. Leat bidjan diehtojuohkingalbbaid miehtá olles láhttu, sihke faunaid ja báikkálaš báikenamaid birra guovllus. Dasa lassiin leat biddjon galbbat mat čájehit jiehkki maŋásgeassádeami jagis jahkái. Bálggis manná molsašuddi ja gelddolaš  eatnamiid čađa mii heive eanaš olbmuide. Eat rávve vázzit jiehkki alde jus dan ii leat dahkkon ovdalis.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

Siste nyheter