Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sikrede områder i våre medlemskommuner

Tilrettelagte perler i din kommune

I Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø finnes en rekke statlig sikra friluftsområder som alle kan besøke. Les om områdene her nedenfor.

Sandørneset. Foto: Maja Söskog Kvalvik

Storfjord: Sandørneset

Sandørneset er et nydelig område ved fjæra utenfor Elvevoll i Storfjord, og kommunens første stalig sikra friluftsområde. Området ble sikret i 2017 fordi dette er et av kommunens mest brukte friluftsområder. Området er et yndet utfartsområde for både lokale og regionale.

Det statlig sikra friluftsområdet ved Fagereng på Tromsøya. Foto: Ole Andreas Jenssen.

Tromsø: Fagereng

Det statlig sikra friluftsområdet på Fagereng på Tromsøya i Tromsø kommune er en del av lysløypenettet på Tromsøya. Området er sikret for å bevare et sammenhengene grønnstruktur og forhindre utbygging, og er derfor ikke et naturlig turmål i likhet med de andre sikrede friluftsområdene.

Foto: Bo Eide

Tromsø: Straumhella

På Straumhella om lag 30 km utenfor Tromsø sentrum ligger utfartsstedet «Hella» som er et kjært utfartssted om sommeren for folk i hele kommunen, men også en betydningsfull turistattraksjon. Stedet kan beskrives som et unikt friområde med fine svaberg ut mot Rystraumen. Straumhella ble sikret i desember 2015.

Tromsdalen_juni2017_Maja Sjöskog Kvalvik (10)

Tromsø: Tromsdalen

Tromsdalen er et svært mye brukt friluftsområde, og har mange tilrettelagte stier og løyper, også for funksjonshemmede. Deler av området mot vest er et statlig sikra friluftsområde.

Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (43)

Balsfjord: Hjertøya

Hjertøya er en liten hjerteformet øy som ligger skjermet innerst i Nordfjorden i Balsfjord kommune. Området er det eneste område ved sjøen i Balsfjord kommune som er sikret og innkjøpt til friluftsliv med statlige midler. Området ble innkjøpt i 1984, og det er staten ved Klima- og miljødepartementet som eier området.

Grillhytta på Skrivarholmen sto ferdig i 2020. Foto: Toril Skoglund

Balsfjord: Skrivarholmen

Skrivarholmen er en liten odde nord for Sandsvatnet på Malangshalvøya i Balsfjord kommune. Området ligger langs fylkesveg 288, cirka 3 km fra Sand. Skrivarholmen er et mye brukt utfarts- og uteundervisningsområde i Balsfjord kommune. Området ble i 2005 sikret til friluftsformål.

Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Balsfjord: Juksavatn

Juksavatn er regionens største sikra område og et nydelig område i Strupen i Balsfjord kommune. Det er godt tilrettelagt for mange typer friluftsaktiviteter og flittig brukt av både lokale og tilreisende.

Utsikt fra Ørnhaugen på Årøya. Foto: Ishavskysten friluftsråd.

Lyngen: Årøyholmen

Årøya ligger i Lyngen kommune på vestsida av Lyngenfjorden, utenfor Koppangen, cirka 15 km fra Lyngseidet. Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen kjøpte øya i 2005, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet). Det ble opprettet et interkommunalt samarbeid for å bruke Årøyholmen til allment friluftsliv. Årøyholmen utgjøres av både et landskapsverneområde og et statlig sikra friluftsområde.

Sandvika på Ørneshalvøya i Lyngen er et statlig sikra friluftsområde, delvis tilrettelagt for rullestolbrukere. Foto: Maja S. Kvalvik

Lyngen : Sandvika

Sandvika er et mye besøkt badested i Lyngen kommune. Området er privateid og kommunen forvalter området etter servituttavtale med grunneier siden 2005. Lyngen kommune har tilrettelagt området med veg tilpasset rullestolbrukere fra parkeringsplassen ned til fjæraområdet, samt handikap-toalett og platting, bord og benker. Forvaltningsplan for Sandvika ble utarbeidet i 2015.

Siste nyheter