Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Statlig sikra friluftsområde i Balsfjord kommune

Balsfjord: Juksavatn

Juksavatn er regionens største sikra område og et nydelig område i Strupen i Balsfjord kommune. Det er godt tilrettelagt for mange typer friluftsaktiviteter og flittig brukt av både lokale og tilreisende.

Kanopadling under friluftsskolen i 2017. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin.
Kanopadling under friluftsskolen i 2017. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin.

Bruk

Området ble sikret på grunn av områdets natur-, kultur- og opplevelsesverdier, og er et viktig og intensivt brukt nærutfartsområde for mange i Balsfjord. Juksavatnet har blitt et svært populært og familievennlig turområde med bilvei helt fram til vannet. I området er det populært å gå kortere og lengre turer med eller uten ski på beina, fiske, bade eller padle i vannet og telte.

Strupen utviklingslag, Balsfjord turlag og BULA-huset er viktige brukere og driftere av området. I tillegg brukes området i stor grad av pensjonistforeningene og Storsteinnes skole, i tillegg til andre skoler i kommunen. Den mest populære turen i området er å følge skogsveien og stien helt eller delvis rundt vannet. Det går også flere merkede turstier fra Juksavatnet til områdene rundt.

Bruken i området er mest konsentrert til sommerstid, med noe skigåing i området om vinteren. Det er noen hytter i området. 

Friluftsområdet rundt Juksavatn ble i september 2015 valgt ut som Balsfjord kommunes fineste friluftsområde i konkurransen «Min Perle» i sammenheng med Friluftslivets År 2015.

Gapahuk, bålplasser og bordbenker rett ved parkeringsplasser med nydelig utsikt over vannet. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.
Gapahuk, bålplasser og bordbenker rett ved parkeringsplasser med nydelig utsikt over vannet. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Tilrettelegging

Kommunen har tilrettelagt adkomsten med vei og stor p-plass samt skogsbilveier i forbindelse med skogplantingen. Pensjonistlaget har tidligere, med støtte fra kommunen, satt opp gapahuk, danseplatt, toalettbygg, lagt ut flytebrygge og satt opp bord-benker ved p-plassen.

Utviklingslaget Strupen UL har i dag driftsansvar for det statlig sikra friluftsområdet, og  utviklingslaget har siden mai 2015 ryddet skog og kratt, planert og kjørt på masser i området rundt gapahuken/flytebrygga og p-plassen. Her er det også plassert ut benker og bord, utegriller og blomsterkrukker. I tillegg er det planert og sådd et område for teltplass.

Det er plassert benker langs stien rundt vannet, og det er ryddet trasé opp til «St-Hans haugen» oppe på Juksafjellet. Her er bålplass og postkasse med bok satt opp. Toalettbygget er utbedret for å bedre oppfylle kravene til HC-toalett. På Langnesodden er det etablert bålplasser og en gapahuk.

Strupen UL og Balsfjord og omegn turlag har skiltet flere turløyper i området. Fra parkeringsplassen ved Juksavatnet går tursti til Strupfjellet/Omasvárri i øst (fjellet ligger utenfor det sikra området), og første del av denne stien følger samme trasé sørøstover mot Andorvatnet og Fjellfroskvatnet (kaldt Fjellfrøvatnet på kart). Fra Steinhaug, øst for Juksavatnet, går det også en merket tursti til Andorvatnet. Fra Rønning vest for vannet, finnes en ryddet sti opp til Juksafjellet. Det går også en sti fra Bergli, vest for Juksavatnet, til nedre del av Juksafjellet der det er satt opp postkasse og etablert bålplass. 

Den rullestoltilpassede flytebryggen ved Juksavatn sto ferdig i 2019. Foto: Solveig Enoksen
Den rullestoltilpassede flytebrygga ved Juksavatn sto ferdig i 2019. Foto: Solveig Enoksen

Rullestoltilpasset flytebrygge

I 2019 ble en rullestoltilpasset flytebrygge ferdigstilt, og den offisielle åpningen ble foretatt av Balsfjords ordfører Gunda Johansen året etter. Flytebrygga er bygget etter spesifikke krav om blant annet bredde, stigning, håndlister, snuareal og sidekanter. Det at denne nå er på plass, gjør at mange flere kan nyte en tur i kano på Juksavatn.

For at ikke brygga skal bli ødelagt på vinteren, må den tas på land på høsten og settes ut igjen på våren. Dette er en ganske omfattende prosess, som blant annet krever kranbil. Vi er svært heldige og takknemlige for at den lokale byggmesteren Nysted Bygg (XL-Bygg Nysted) gjør denne jobben for oss.

NB Logo signatur.png

Blåbærplukking under friluftsfestivalen i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.
Blåbærplukking under friluftsfestivalen i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik.

Naturgrunnlag

I området finnes stedegen vegetasjon som bjørkeskog og lyng, samt små partier med oreskog (older). Det er plantet gran og furu på mesteparten av arealet rundt Juksavatn. Mot tregrensa finnes enkelte partier med naturlig furuskog. Her er også enkelte myrpartier og småvann, og flere bekker som renner ut i Juksavatn som er selve kjernen i området når det kommer til friluftsaktiviteter. I området finnes kulturhistorisk interessante gamle gårdsruiner, og det finnes noe gammel innmark i tilknytning til de gamle gårdene Steinhaug, Heimstad og Rønning ved vannet, som i dag er preget av gjengroing. Ved gårdene er det bare grunnmurene igjen, og noen overgrodde rydningsrøyser. I området går også sau på utmarksbeite.

Kart og forvaltningsplan

Kart over området kan du se på Naturbase.

Forvaltningsplanen for perioden 2020-2030 kan du laste ned her.

Turkort

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet et turkort for området rundt Juksavatn. Her kan du laste ned turkortet for Juksavatn, og her kan du se våre øvrige turkort. Turkortene kan også hentes fra rådhuset på Storsteinnes.

Bilder

Friluftsfestival_Juksavatn_Aug2017_FotoMajaKvalvik (21)
Friluftsfestival ved Juksavatnet i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Friluftsfestival_Juksavatn_Aug2017_FotoMajaKvalvik (26)
Friluftsfestival ved Juksavatnet i 2017. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Friluftsskole Balsfjord 2017_diplom_Tine Marie Hagelin
Friluftsskole ved Juksavatnet i 2017. Foto: Tine Marie Hagelin
Friluftsskole Balsfjord 2018_7_Tine M Hagelin
Friluftsskole ved Juksavatnet i 2018. Foto: Tine Marie Hagelin
Juksavatn 2017_Maja S Kvalvik (1)
Bord og benker ved gapahuken ved Juksavatnet. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Juksavatn_Leif Arne Stensland (1)
Samling ved Juksavatnet i regi av Strupen utviklingslag. Foto: Leif Arne Stensland
Juksavatn_Leif Arne Stensland (3)
Juksavatnet. Foto: Leif Arne Stensland
Ny toalettrampe_Juksavatn_Aug2017_FotoMajaKvalvik (3) - Kopi
Toalettet ved Juksavatn. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Turtavle ved Juksavatn_Aug2017_FotoMajaKvalvik (2)
Turtavle ved Juksavatnet, satt opp av Balsfjord og omegn turlag. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Ordfører Gunda Johansen på åpningen av den rullestoltilpassede flytebrygga i 2020. Foto: Solveig Enoksen
Ordfører Gunda Johansen på åpningen av den rullestoltilpassede flytebrygga i 2020. Foto: Solveig Enoksen
Åpning flytebrygge__Leif Arne Stensland
Første test av flytebrygga etter offisiell åpning. Foto: Leif Arne Stensland
Testing av kanopadling og den tilpassede flytebrygga. Foto: Solveig Enoksen
Testing av kanopadling og den tilpassede flytebrygga. Foto: Solveig Enoksen
Kanotur_Leif Arne Stensland (3)
Testing av kanopadling og den tilpassede flytebrygga. Foto: Leif Arne Stensland
Lek på Juksavatnet_Solveig Enoksen
Lek ved Juksavatn. Foto: Solveig Enoksen
Ordførertur Juksavatnet_Tine Marie V Hagelin
Ordførertur og åpning av flytebrygga i 2020. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin

Siste nyheter