Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Verdifulle friluftsområder

Stier langs kysten er viktige. Disse tilbyr umiddelbare opplevelser fra første skritt. Har vi fått med oss alle disse viktige stiene som brukes, i friluftslivskartlegginga?

Vi trenger din kunnskap om friluftslivet langs kysten og i havet

Friluftsrådet har på oppdrag for kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy revidert de kartlagte og verdsatte friluftsområdene som er på og i tilknytning til sjø/hav. Nå ligger revisjonen av friluftslivskartleggingen ute på offentlig høring fram til 22. desember 2021, og vi ønsker bred medvirkning. Formålet med høringen er å få innspill på avgrensningen av de kartlagte områdene, og kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for områdenes verdi.

Kvalneset i Laukvika på Kvaløya er et populært turmål for kajakkpadlere og båtfolk. Rett utenfor neset er det en populær fiskeplass for torsk og sei. Det er mange fine teltplasser på Kvalneset. Foto: Tine Marie V Hagelin

Nå revideres friluftskartleggingen

For å sikre at medlemskommunene våre har et oppdatert kunnskapsgrunnlag om sine egne friluftsområder, skal Ishavskysten friluftsråd revidere friluftskartlegggingen. Vi er alt i gang, og skulle du ønske å bidra med info om friluftsbruken i ditt område er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

camping i det fri

Kartlegging og verdsetting av kommunenes friluftsområder

Det viktige arbeidet med å kartlegge og verdsette kommunenes friluftsområder er ferdig. Ishavskysten friluftsråd har ledet arbeidet med å få ned friluftsområdene på kart i friluftsrådets medlemskommuner. På naturbase.no ligger resultatet ute for de fem kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Kartleggingen må revideres jevnlig for å holdes oppdatert. Det er kommunene som har ansvar for revideringen, men friluftsrådet bistår hvis ønskelig.

Siste nyheter