Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Rullestolvei Sørlenangsbotn__Tine M V Hagelin

Vi jobber for flere friluftsområder for alle

Tilgjengelighet

Alle skal gis mulighet til naturopplevelser, uansett funksjonsnivå og alder. Et viktig folkehelsetiltak er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljøområde, og at man i disse områdene skal kunne være fysisk aktiv. For alle med ulike funksjonsvariasjoner er det helt avgjørende at slike områder har god tilgjengelighet, og at man skal kunne klare seg selv.

Begrep: Tilgjengelighet vs. universell utforming

Tilgjengelighet er den muligheten en person har for å komme seg fram i et område. Dette vil avhenge av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Tilgjengelighet er ikke alltid det samme som universell utforming. Når et område er universelt utformet, skal det kunne brukes av alle, uten særløsninger. Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelige i naturen, brukes derfor også gjerne begrepet «tilgjengelig» når vi tilrettelegger friluftsområder for alle.

Nasjonale mål

I regjeringens handlingsplan 2009-2013, «Norge universelt utformet 2025», legges det opp til at alle kommuner skal ha minst ett friluftsområde som er universelt utformet i 2025. Revidert handlingsplan for 2015-2019 («Regjeringens handlingsplan for universell utforming») har ikke med noen tidsfrister og har dermed ikke like ambisiøse mål. Vi i friluftsrådet mener likevel at kommunene bør jobbe for et mer inkluderende samfunn, også i friluftsområder. I kommunene bør det derfor finnes planer for hvilke friluftsområder og turveier som skal være tilrettelagte for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi er også glade at Troms fylkeskommune er på samme bane. I "Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027" (kan lastes ned her) står det at "utearealer bør utformes slik at de inneholder de kvaliteter og aktiviteter som brukerne etterspør, også universell utforming".

Tilgjengelige friluftsområder

Sammen med medlemskommunene og engasjerte lag/foreninger jobber vi stadig med å tilrettelegge flere tilgjengelige områder. Disse områdene beskrives i vårt hefte Tilrettelagte turer. Heftet fra 2020 kan hentes fra rådhuset i din kommune, eller hos Ishavskysten friluftsråd sitt kontor på rådhuset i Tromsø. Det digitale heftet oppdateres jevnlig, og kan lastes ned fra denne siden. Alle turene med god beskrivelse av turene og digitalt kart, kan du også se på Ti på hjul-siden på TellTur.

Ti på hjul

Visste du at friluftsrådet har en helt egen turkonkurranse for hjulbrukere? Målgruppen er brukere av rullestol, rullator og barnevogn, og i turkonkurransen presenteres flere flotte, tilgjengelige friluftsområder som turinspirasjon og for de som ønsker, for å bli med i turkonkurransen og vinne premier.

Les mer om Ti på hjul her.

Kartlegging

I 2017 kartla vi tilgjengeligheten i alle tilrettelagte friluftsområder i våre medlemskommuner. Med hjelp av denne kartleggingen har kommunene en god oversikt over hva som mangler og skal til i sine friluftsområder for å gjøre de fullt tilgjengelige.

Les mer om dette arbeidet her.

Tilgjengelighetskrav

Det stilles en rekke krav på et friluftsområde som skal klassifiseres som fult tilgjengelig. Tilgjengelighetskravene etter den nasjonale veilederen "Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder" er utformet av Kartverket sammen med flere organisasjoner. 

Les om tilgjengelighetskravene her.

Siste nyheter