Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Grillhytta på Skrivarholmen sto ferdig i 2020. Foto: Toril Skoglund

Grillhytta på Skrivarholmen sto ferdig i 2020. Foto: Toril Skoglund

Statlig sikra friluftsområde i Balsfjord kommune

Balsfjord: Skrivarholmen

Skrivarholmen er en liten odde nord for Sandsvatnet på Malangshalvøya i Balsfjord kommune. Området ligger langs fylkesveg 288, cirka 3 km fra Sand. Skrivarholmen er et mye brukt utfarts- og uteundervisningsområde i Balsfjord kommune. Området ble i 2005 sikret til friluftsformål.

Skrivarholmen_leirplassen_Maja_Sjoskog_Kvalvik
Leirplassen ved Skrivarholmen. (Foto: Maja Sjöskog Kvalvik)

Sand skole har siden sikringen vært en viktig bruker av området, og skolen bruker området til både sommer- og vinteraktiviteter. Skolen har tilrettelagt eiendommen med klopper over myrområder ned til vannet, samt etablert utedo, spikerlavvo og bålplass i leirområdet helt i sør.

Området fungerer i dag som et viktig undervisningstilbud og uteklasserom, som benyttes av alle elever på skolen. Folkehøgskolen 69° Nord på Mortenhals er også hyppige brukere av området, i tillegg til noe bruk av de lokale. Barnas turlag arrangerer av og til turer til friluftsområdet.

Skrivarholmen_vei_gapahuk_Toril Skoglund (4)
Det ligger robåt for gratis utlån ved grillhytta. Husk flytevest! Foto: Toril Skoglund

Tilrettelegging

Det ble i 2019 etablert rullestolturveg fra parkeringsplassen og til leirplassen, og i 2020 sto tilrettelagt grillhytte klar. I tillegg ønskes det etablert HC-toalett.

Ved leirplassen har Ishavskysten friluftsråd en robåt tilgjengelig for gratis utlån, og flytevester i forskjellige størrelser finnes i metallkassen som ligger i/ved grillhytta.

Langs turvegen er det mulig å ta seg helt ned til vannet ved enkelte plasser, men det er ikke tilrettelagt med HC-flytebrygge. Vannet har bestander av både ørret, røye og abbor. Fisket forvaltes av Malangen grunneierlag, og fås kjøpt hos inatur.

Forvaltningsplan og kart

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for Skrivarholmen for planperioden 2017-2021. Denne kan lastes ned her.

Kart over området kan du se på Naturbase.

Bilder

IMG_3182
Nede ved vannet. 2018. Foto Tine Marie Hagelin
Utedoen_TSK
Utedoen ved leirplassen i 2018. Foto Toril Skoglund
Bålplassen_TSK
Bålplassen i 2018. Foto Toril Skoglund
Skrivarholmen_befaring_15juni2016_Maja Kvalvik (11)
Leirplassen ved Skrivarholmen i 2016. Foto Maja Sjöskog Kvalvik
Skrivarholmen_befaring_15juni2016_Maja Kvalvik (4)
Befaring med ordfører, rådmann, rektor ved Sand skole og utviklingslaget i 2016. Foto Maja Sjöskog Kvalvik
Rullestolveg 2019. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Rullestolveg 2019. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Skrivarholmen, befaring av rullestolveg 2019. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Skrivarholmen, befaring av rullestolveg 2019. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
IMG_1699
Grillhytta på Skrivarholmen sto ferdig i 2020. Foto: Tine Marie Valbjørn Hagelin
IMG_3093
På tur langs den hjulvennlige turvegen. Foto: Toril Skoglund
IMG_3095
Høst på Skrivarholmen. Foto: Toril Skoglund

Siste nyheter