Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Haugland_flybilde

Statlig sikra friluftsområde i Karlsøy kommune

Karlsøy: Haugland gård på Hersøya

Hersøya ligger i Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde og sentralt plassert for båtfolk, mellom Rebbenesøya, Ringvassøya, Grøtøya og Nordkvaløya. Haugland gård er en fraflyttet fiskarbondegård sørvest på Hersøya, og er i dag en kommunal eiendom og et statlig sikret friluftsområde med forvaltningsplan. 

Haugland_Oddrun_Skjemstad
Haugland gård. (Foto: Oddrun Skjemstad)

Karlsøy jeger- og fiskeforening drifter området

Haugland gård ble sikret og båndlagt til friluftsliv i 1989. Ishavskysten friluftsråd fikk i 2012 i oppgave av Karlsøy kommune å utarbeide en forvaltningsplan for Haugland. Forvaltningsplanen er revidert i 2014 og i oktober 2015. 

Karlsøy jeger- og fiskerforening (KJFF) har en driftsavtale med Karlsøy kommune som forplikter dem til å sette i stand, vedlikeholde og stille huset til disposisjon for allmennheten.  KJFF forvalter hele det statlig sikra friluftsområdet og har ansvaret for utleie og tilsyn av våningshus og andre bygg på gården på vegne av kommunen og verneområdestyret.  Flytebrygga og landgang eies av andre aktører og inngår ikke i forvaltningsansvaret for KJFF.

Hovedhuset på gården leies ut av Karlsøy jeger- og fiskeforening.

Haugland_huset_Oddrun_Skjemstad
Våningshuset på Haugland gård. (Foto: Oddrun Skjemstad)

Gammel fiskarbondegård

Haugland er en fraflyttet fiskarbondegård. Våningshuset ble satt opp i 1920 og det har ikke lyktes å finne ut så mye om gårdshistorien før dette, men kulturminnene tyder på at her har vært bosetning også før 1920.

KJFF har totalrenovert hovedhuset med ny kledning, nye vinduer og nytt tak, samt innlagt vann og toalett. Gården har også fått omfattende opprydding og oppussing. Tilknyttet gården finnes en flytebrygge, sjøbu,et par naust/sjåer, brønn, grillplass, en eldre utedo og flere kulturminner som tufter, veier, murer, gamle fortøyningspæler, to støer, spor etter torvtaking i myrområdene og ryddingsrøyser tilknyttet gamle jorder. Et naust og en sjøbu har blitt restaurert, og en kollsjå har blitt fjernet da denne ikke gikk å redde. I grunnmuren etter fjøset står den eldre utedoen. Flere ruiner etter buer med ulik bruk ligger rundt på eiendommen. Et par oppmurte strukturer i lune gliper mot bergveggen danner små platåer. I myrområdet på eiendommen er det tydelige merker etter torving. Her er tatt ut torv til fyring fra gammelt av. Det finnes også flere fine rydningsrøyser i utkanten av gamle jorder. 

Som kuriositet kan nevnes at folkene på Haugland var de første som hjalp Jan Baalsrud med mat, varme og skyss videre etter den dramatiske flukten etter at M/S ”Bratholm” ble skutt i senk i Toftefjord 1943.

Hvordan du kommer deg til Haugland gård

Fergeleiene Bromnes på Rebbenesøya og Mikkelvik på Ringvassøya er viktige kommunikasjonspunkt til Hersøya. Mikkelvik er også mye brukt som utgangspunkt hvis du skal til Hersøya med kajakk. Her er det etablert et anlegg for sjøfarende med båtutsett, parkering for biler og båthenger, infotavle, toalett og kajakkutsett. Det er kort vei over til Rebbenesøya, men strømmen i Vargsundet kan være sterk, så det gjelder å ”time” godt med flo og fjære. Fine landingsforhold for kajakk innerst i vika på Haugland, flytebrygge for fritidsbåter anlagt et stykke ut i vika. Med småbåt kan man lande inne på stranda.

Huset leies ut av Karlsøy jeger- og fiskerforening. Ta kontakt med Kjetil Bergset i KJFF for utleie, telefon  99472490, e-post kjetil_bergseth@hotmail.com

Turkort

Ishavskysten friluftsråd har utarbeidet et turkort for Haugland gård. Her kan du laste ned turkortet for Haugland gård, og her kan du se våre øvrige turkort. Turkortene kan også hentes fra friluftsrådet på rådhuset i Tromsø, eller fra rådhuset på Hansnes.

Bilder

Haugland_friluftsskole_Toril Skoglund (2)
Friluftsskolen 2018 på Haugland gård. Foto: Toril Skoglund
Haugland_friluftsskole_Toril Skoglund (4)
Fra kaia mot huset på Haugland gård. Foto: Toril Skoglund
Haugland gård. Foto: Toril Skoglund
Haugland gård. Foto: Toril Skoglund
Huset på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Huset på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Utedoen på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Utedoen på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Kjøkkenet på Haugland. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Kjøkkenet på Haugland. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Sengeplasser på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Sengeplasser på Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik
Haugland gård. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik

Siste nyheter