Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_5716

Hva er Læring i friluft?

Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Læring i friluft- mere og bedre uteundervisning i skolehverdagen

 • Læring i friluft er friluftsrådenes landsomfattende skolenettverk som har som hovedmål å skape mere og bedre uteundervisning i skolen. 
 • Læring i friluft tar undervisningen ut av klasserommet og gir elevene fullverdig pedagogisk undervisning med naturen som klasserom.
 • Gjennom Læring i friluft får elevene kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram til kunnskap

Derfor er Læring i friluft så viktig for skolene og kommunen

 • Læring i friluft skaper en mer aktiv, engasjerende og inkluderende skole for både lærere og elever.
 • Klassisk passiv klasseromsundervisning passer ikke alle elever, uteundervisning passer for alle elever.
 • Skoleprosjektet er et nasjonalt skoleprosjekt som er utviklet av lærere for lærere. Det er forankret i lærerplaner og kunnskapsløftet. 
 • Stortingets nylige vedtak om en time fysisk aktivitet integrert i fag hver dag i skolen kan nås på en inkluderende og positiv måte med Læring i friluft som verktøykasse.  

Derfor er Læring i friluft så viktig for elevene:

 • Forskning: kun 4 av 10 barn er aktive en time om dagen. Læring i friluft kombinerer undervisning med fysisk aktivitet.
 • Dagens skole har primært passiv klasseromsundervisning som ikke passer for alle elever. Gjennom Læring i friluft får elevene kjenne, lukte, smake, lytte, berøre og se på det de skal lære. Elevene erfarer, ikke bare pugger seg fram til kunnskap. 
 • Ny forskning viser at barn som er ute i naturen har redusert risiko for konsentrasjonsvansker, er bedre til å samarbeide og utvikler bedre motoriske evner enn barn som leker og utvikler seg i «kunstige» rom som lekeplasser eller innendørs. 

Dette er skolenettverket Læring i friluft:

 • Skolenettverket ledes av friluftsrådet og skolene deltar med lærere (og rektor om ønskelig). Målet er to samlinger i semesteret.
 • Målet med nettverket er å bistå skolene med veiledning på hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen, som både oppfyller Stortingets vedtak om en time fysisk aktivitet hver dag, og samtidig skaper en mer inkluderende skole for elevene og lærerne sine.
 • Skolenettverket tilbyr kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, og kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bal, spikking, kano og kajakkurs, humlevandring, livet i fjæra, kart og kompass etc) etter behov.
 • Friluftsrådet tilbyr gratis kartlegging av skolenes uteområder i samarbeid med skolen.

Ishavskysten friluftsråd sin rolle i Læring i friluft

 • Læring i friluft er et GRATIS tilbud til alle skoler i friluftsrådets medlemskommuner (Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Storfjord og Karlsøy).
 • Ishavskysten leder skolenettverket, gir kurs og kompetanseheving til skolene som er med i nettverket. 
 • Ishavskysten dekker alle kostnadene til skolenettverket utenom vikarutgifter. 

Skolenettverket Læring i friluft startet i september 2018. Skoler kan melde seg på ved å sende en mail til torilskoglund@ishavskysten.no. 

Friluftsskole Storfjord_fiskegutter_ 2017 __Tine Marie Hagelin.jpg

Læring i friluft gir mere og bedre uteundervisning som en naturlig del av skolehverdagen

Læring i friluft gir:

1. Virkelighetsnær læring ved bruk av nærmiljøet som læringsarena

2. Fysisk aktivitet (som en naturlig del av skolehverdagen)

3. Naturopplevelser og miljøbevissthet

4. Sosialt, spennende og inkluderende læringsmiljø

Siste nyheter