Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (43)

Statlig sikra friluftsområde i Balsfjord kommune

Balsfjord: Hjertøya

Hjertøya er en liten hjerteformet øy som ligger skjermet innerst i Nordfjorden i Balsfjord kommune. Området er det eneste område ved sjøen i Balsfjord kommune som er sikret og innkjøpt til friluftsliv med statlige midler. Området ble innkjøpt i 1984, og det er staten ved Klima- og miljødepartementet som eier området.

Hjertøya_skråbilde_fra_luften_Fylkesmannen
Hjertøya fra fugleperspektiv (Foto: Fylkesmannen i Troms)

Øya er viktig hekkeplass for bl.a. ærfugl, gås og måkearter. Hjertøya brukes til beite om sommeren av sau, og av og til geiter. På øya finnes granplantinger, lauvtrær og spredte gamle furutrær og en god del einer. I øst ligger en åpen gresslette og noe svaberg på øyas vest- og sørside.  Det ligger strand mellom to nes på nordsida, og to fine viker på vestsiden. Øya var før beiting frodig tilgrodd med lauvskog og tette granplantinger, men beitinga har gitt øya et åpent preg og det er nå lett å bevege seg blant de spredte bjørketrærne.

Hjertøya er egnet som utfartssted for båtturer og bading sommer, og utfartssted på isen om vinteren. Det er mye isfiske rundt øya om vinteren. På øya finnes en opparbeidet bålplass, så ta med ved og noe å grille. 

Bilder

Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (36)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (14)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (28)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (24)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (25)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (41)
Hjertøya. Foto: Toril Skoglund

Siste nyheter