Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Juksavatn, et av Balsfjord kommune sine statlig sikra friluftsområder. Foto: Geir Arne Simonsen.

Friluftsliv for alltid

Statlig sikra friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd for å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten. Et område karakteriseres som sikret når det offentlige (stat, kommune/friluftsråd eller fylkeskommune) har skaffet seg rådighet over arealet som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrede friluftslivsområder. 

Haugland gård. Foto: Toril Skoglund
Haugland gård, et statlig sikra friluftsområde i Karlsøy kommune. Foto: Toril Skoglund

Hvorfor statlige friluftsområder?

Miljøvernmyndighetene har som mål at tilgangen på og tilgjengeligheten til grøntareal, turveier, større naturområder og bade- og fiskeområder skal gi mulighet til et variert friluftsliv i hverdagen og i ferier. Dette vil kunne bidra til økt trivsel og bedre fysisk og mental helse. ​Les mer her om hvorfor staten sikrer friluftsområder.

Erverv av nye områder

Erverv av områder innebærer at staten kjøper et område, eller inngår avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Ved søknad om tilskudd til nye områder, prioriteres områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, for eksempel grønnstruktur i byer og tettsteder. Også landfaste områder langs sjøen har høy prioritet. Les mer om oppkjøp av nye friluftsområder her.

Screenshots_forvplaner_statligsikra
Eksempel på forsidebilder av forvaltningsplaner utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd.

Krav om forvaltningsplan

Staten går inn med 100 % av tilrettelggingsmidlene i et statlig sikra friluftsområde. For å få statlig støtte til tilrettelegging i et sikra friluftslivsområde, stilles det fra og med 2013 krav om at det er utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Les mer om forvaltningsplaner her.

Tilrettelegging i ervervede områder

De sikrede friluftsområdene kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. I områder som er statlig sikra kan staten gi økonomisk støtte til opparbeiding, tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. Klikk her for å vite mer om tilrettelegging i friluftsområdene.

Bertholmen Årøyholmen_Ishavskysten friluftsråd
Årøyholmen i Lyngen kommune. Foto: Ishavskysten friluftsråd

Besøk de statlige friluftsområder nært deg

I Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø finnes en rekke statlig sikra friluftsområder som alle kan besøke. På Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase  kan du zoome inn for å søke på friluftslivsområder i ditt område, gjennom å huke for kartlageret "Friluftsområder" i venstremenyen. For å lese om friluftsområder klikker du på området etter at du valgt identifiserfunksjonen i øverste menyen. I venstremenyen kan du så klikke deg videre til faktaarket for friluftsområdet. 

Du kan også lese mer om friluftsområdene på våre nettsider.

 

Bilder

Haugland gård i Karlsøy. Foto Toril Skoglund.
Haugland gård i Karlsøy. Foto Toril Skoglund.
Hjertøya_juli17_Toril Skoglund (43)
Hjertøya i Balsfjord. Foto Toril Skoglund.
Juksavatn 2017_Maja S Kvalvik (2)
Bordbenker ved gapahuken ved Juksavatn i Balsfjord. Foto Maja Sjöskog Kvalvik
Juksavatn_Leif Arne Stensland (3)
Juksavatn fra oven. Foto Leif Arne Stensland
Informasjonstavler og rullestolveg ved Sandørneset i Storfjord kommune. Foto: Toril Skoglund
Informasjonstavler og rullestolveg ved Sandørneset i Storfjord kommune. Foto: Toril Skoglund
IMG_3181
Skrivarholmen i Balsfjord. Foto Tine Marie Hagelin
Orientering i Folkeparken. Foto: Henrik Romsaas.
Orientering i Folkeparken i Tromsø. Foto: Henrik Romsaas.
Sandvika på Ørneshalvøya i Lyngen er et statlig sikra friluftsområde, delvis tilrettelagt for rullestolbrukere. Foto: Maja S. Kvalvik
Sandvika på Ørneshalvøya i Lyngen. Foto: Maja S. Kvalvik
Sydspissen turvei. Foto: Henrik Romsaas.
Sydspissen turvei i Tromsø. Foto: Henrik Romsaas.
Infotavle på Årøyholmen, et statlig sikra friluftsområde i Lyngen kommune. Infotavle utarbeidet av Ishavskysten friluftsområde.
Infotavle på Årøyholmen, et statlig sikra friluftsområde i Lyngen kommune. Infotavle utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd.

Siste nyheter