Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utsikt mot Storfjorden_Tine Marie Hagelin

Friluftslivets ferdselsårer

Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv. Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Rundturer og turer i naturlige omgivelser er mer attraktive enn turer som går fram og tilbake eller i bebygde og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. 

Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres

Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) som er initiert av Klima- og miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet. Troms fylkeskommune er prosjektansvarlig, i tett samarbeid med en regional prosjektgruppe bestående av friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms. 

Ishavskysten friluftsråd koordinerer prosjektet på vegne av våre medlemskommuner.

Mer informasjon kommer snart.

Siste nyheter