Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Screenshots_forvplaner_statligsikra

Krav om forvaltningsplan

Staten går inn med 100 % av tilrettelggingsmidlene i et statlig sikra friluftsområde. For å få statlig støtte til tilrettelegging i et sikra friluftslivsområde, stilles det fra og med 2013 krav om at det er utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. 

Gjennom utarbeiding av forvaltningsplan blir behovet for tilrettelegging av området grundig vurdert, og slike planer gir en samlet oversikt over behovet for tilrettelegging i statlige friluftslivsområder. Fylkeskommunen skal som statens representant som grunneier og servitutthaver (rettighetshaver) vurdere om tiltakene kan gjennomføres i de statlige friluftslivsområdene, og forvaltningsplanen må derfor godkjennes av Fylkeskommunen før man kan søke om tilretteleggingsmidler fra staten. 

Ishavskysten friluftsråd utarbeider forvaltningsplaner for de statlig sikra friluftsområdene der medlemskommunene ønsker dette. Forvaltningsplanene utarbeides i tett samarbeid med kommunene. Friluftsrådet kan også tilby kommunene å søke midler og rapportere, samt ha hovedansvaret for at tilretteleggingstiltakene blir gjennomført etter planen.

Siste nyheter