Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sandørneset i Storfjord kommune ble sikret i 2017, som kommunens første statlig sikra friluftsområde. Foto: Tine Marie Hagelin

Sandørneset i Storfjord kommune ble sikret i 2017, som kommunens første statlig sikra friluftsområde. Foto: Tine Marie Hagelin

Erverv av nye områder

Erverv av områder innebærer at staten kjøper et område, eller inngår avtale om varig bruksrett (servituttavtale). 

Ved søknad om tilskudd til nye områder, prioriteres områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, for eksempel grønnstruktur i byer og tettsteder. Også landfaste områder langs sjøen har høy prioritet. Store deler av forvaltningen er delegert til fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og interkommunale friluftsråd. Staten kan gå inn med 100 % eller 50 % av den totale kjøpesummen, avhengig av områdets verdi for friluftslivet. Her spiller verdikartleggingen av friluftslivsområder en stor rolle.


Ikke alle arealer som brukes til friluftsliv skal sikres som friluftslivsområde. Verdifulle arealer til friluftslivsformål bør i all hovedsak ivaretas gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Her er det kommunene som har hovedansvaret.

Siste nyheter