Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Haugland gård. Foto: Toril Skoglund

Haugland gård, et statlig sikra friluftsområde i Karlsøy kommune. Foto: Toril Skoglund

Hvorfor statlige friluftsområder?

Miljøvernmyndighetene har som mål at tilgangen på og tilgjengeligheten til grøntareal, turveier, større naturområder og bade- og fiskeområder skal gi mulighet til et variert friluftsliv i hverdagen og i ferier. Dette vil kunne bidra til økt trivsel og bedre fysisk og mental helse. 

I over femti år har staten bidratt til å sikre folk tilgang til friluftslivsområder, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og tilrettelegging. I dag har vi nesten 2 300 friluftslivsområder i Norge, som kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv.

Staten, ved Miljødirektoratet, har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrete friluftslivsområder. De forvalter to tilskuddsposter, en til erverv av nye områder og en til forvaltning og tilrettelegging i de eksisterende.

Siste nyheter