Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kartlegging av tilgjengelighet etter nasjonal mal

Tilgjengelighet i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø

I Ishavskysten friluftsråds medlemskommuner Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø finnes flere friluftsområder som delvis er tilrettelagt for funksjonshemmede, først og fremst med tanke på rullestolbrukere, men også svaksynte. Det finnes blant annet HC-toaletter, turveier, bålplasser, gapahuker og fiskebrygger. Mange av områdene følger likevel ikke alle de krav som finnes for full tilgjengelighet. 

Rapport 1.11.2017: Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte friluftsområder.
Rapport 1.11.2017: Kartlegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede i tilrettelagte friluftsområder.

Det kan være små hindringer i form av ujevnt eller løst dekke langs turvegen, for liten snuplass i en gapahuk, for bratt rampe opp til HC-toalettet eller mangel på HC-parkering til friluftsområdet. I mange områder er det mulig at med relativt små grep øke tilgjengeligheten. Det finnes også enkelte friluftsområder i kommunene som ikke markedsføres eller brukes av funksjonshemmede per i dag, men som med små tiltak vil kunne bli tilgjengelige også for denne brukergruppen.

Kartlegging

I 2017 kartla vi tilgjengeligheten i alle tilrettelagte friluftsområder i våre medlemskommuner. Last ned rapporten her (pdf). Med hjelp av denne kartleggingen har kommunene en god oversikt over hva som mangler og skal til i sine friluftsområder for å gjøre de fullt tilgjengelige. Mer om kartleggingen kan du lese her, inkl hvordan du kan se områdene på et digitalt kart. 

Friluftsrådet følger opp kartleggingen ved å tilrettelegge friluftsområdene sammen med kommunene, for å oppfylle kravene til full tilgjengelighet i områder der dette er mulig.

 

Her kan du lese mer om hva kravene er for å gjøre et område fullt tilgjengelig for funksjonshemmede.

Siste nyheter