Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Informasjonstavler og rullestolveg ved Sandørneset i Storfjord kommune. Foto: Toril Skoglund

Informasjonstavler og rullestolveg ved Sandørneset i Storfjord kommune. Foto: Toril Skoglund

Tilrettelegging i ervervede områder

De sikrede friluftsområdene kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. I områder som er statlig sikra kan staten gi økonomisk støtte til opparbeiding, tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel. 

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, opparbeiding av turveier og turstier, plasser for parkering, toalett og renovasjonsordning, badebrygge, tilplantning mv. Skjøtsel er tiltak som blir gjennomført på økologisk grunnlag, for å opprettholde en bestemt natur- eller kulturtilstand. Det er et mål at tilretteleggingen skal være naturvennlig. 

Det gis ikke statlig støtte til drift av friluftslivsområder. Eksempler på driftsoppgaver er plenklipping og tømming av søppel. 

Siste nyheter