Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Balsfjord - sámegiel vázzinmátkekoarta

clip_samisk_Fugltinden

Máttačohkka

Davásnuorttas Eliasnjárgga seaisá dat majestehtalaš Máttačohkka. Várri vuoiŋŋasta ráfálaččat doppe gos Báhccavuotna mohkása birra stuorra dávggiin davviin ja nuorttain. Málatvuotna seaisá veasttabealde keailluinis Nuortavuonas ja addá dan dovddu ahte lea áhpi measta buot ravddain. Várdu lea suoimmal buot guvlluide. Mii sáhttit duođai rávvet Gaskaijamátki Máttačohkkii. Mátki bajás lea oalle guhki, ja dieđiha hui molsašuddi eatnamiid gaskan. Earret eará vázzit mii máŋggaid fiinna smávit duottarjávrriid meattá, ja várdu čohkas lea áibbas erenoamáš.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

clip_samisk_Juksavatn

Mátki Njukčajávrri birra

Njukčajávri lea ráfálaš ja bearašguoibmái olggustallanguovlu Báhccavuona suohkanis. Guovllus lea kulturhistorjá, vejolašvuođaid smávvit mátkkiide birra dan ráfálaš jávrri ja guhkit mátkkiide Ándorjávrri guvlui. Leat buorit vejolašvuođat oaggut, bivdit ja murjet. Jávrri luhtte lea láhččon sadji dolastit, dasa gullá  govdokáija ja hivsset. Vuoje eret E6 geainnus ja das válddát Roži guvlui, ja vuoját viidáseappot cakkanasa lusa Njukčajávrri buohta. Mátkegeaidnu máttabeale Njukčajávrri lea láhččon juvlastuoluide. Buorre mátki!

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

clip_samisk_Skredtinden Skogsbua

Veahčiroaivi Skogsbua málátmuotkki bokte

Leago miella čohkkii erenomáš vardduin? Siskkit Málátmuotkkis lea merkejuvvon čáppa mátki Veahčiroaivái Skogsbua bokte. Mátkkis leat ollu fálaldagat, fiinna jogažiin ja smávva goržžiin meahccegeainnus Skogsbuai. Viidáseappot njágada bálggis vulos fiervái ovdal go lea guhkes goargŋun  bajáš  Veahčiroaivái. Mátkkis bajás bálkkašuvvot juohke alladatmehteriin buoret ahte buoret várdduin. Go leat ollen bajás Veahčiroaivái, lea 770 allodatmehtera báhcán. Čohkas lea čáppa oaidnu miehtá Báhccavuona ja  birra buot vealu várit juohke guvluid.

Viežžat vázzinmátkekoarta (PDF)

Siste nyheter