Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
IMG_9204

Vil du etterforske ukjente stier i Tromsø i sommer?

Vi søker stietterforskere!

Vi skal oppdatere kartgrunnlaget for hele Tromsø kommune, og søker etterforskere som kan hjelpe oss å verifisere stier i terrenget. Alt du trenger er gjennomsnittlig kartforståelse og en app som kan sporlogge/GPS. Da er du kvalifisert til å bli en stietterforsker!

Laukslettfjellet_Bo Eide
Her er et eksempel på en tydelig sti som må med på kartet. Denne stien er tydelig fra parkeringa og helt opp til Laukslettfjellet. Foto Bo Eide

Ishavskysten friluftsråd er nå i gang med å kvalitetssikre kartinformasjon for Tromsø kommune der resultatet skal være oppdatert digital kartdata og et turkart på papir som dekker kommunen. Informasjonen som samles inn skal sendes til kartverket for oppdatering av offentlig kartdata. Før det må all data kvalitetsikres og vi trenger din hjelp. På norgeskart.no ligger det mange stier som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Kanskje er det stier som ikke er på det digitale kartet men som er en tydelig sti i terrenget? Stier er offentlig informasjon som må med på kartet.

Vi har laget en oversikt over alle stiene som er med på det digitale kartet over Tromsø kommune. Alle de stiene som er markert med gult vet vi ikke om stemmer. Er det sti der eller kanskje stien ikke går akkurat der den vises på kartet? Vil du hjelpe oss med å sjekke dette ved å ta deg en tur dit? Da er du kvalifisert til å bli vår stietterforsker!

Slik går du fram for å bli en stietterforsker:

  1. Finn en gul sti på kartet vårt som du kan tenke deg å etterforske
  2. Gå inn på norgeskart.no og zoom deg inn på den aktuelle stien. Bli kjent med stien og oppdraget ditt digitalt først
  3. Last ned en kartapp: Norgeskart, Map My Tracks, Strava, Garmin og Sunnto. Dette for å kunne følge stien med appen ute i terrenget. Med appen kan du også sporlogge turen. Bli kjent med appen før du går ut og husk fulladet batteri før du starter  
  4. Start alltid etterforskningen der hvor stien starter i kartet, følg det digitale sporet for å se om det er en sti der i virkeligheten. Er det sti der og stemmer den med det digitale kartet på appen din?
    1. Er svaret ja, så er det verdifull informasjon for oss og du har utført etterforskningsjobben med glans. Send oss en mail med det.
    2. Er svaret nei, må du etterforske videre. Er stien fortsatt savnet etter grovsøk i terrenget rundt, kan du avslutte etterforskningen og gi deg selv en klapp på skuldra. Send oss en mail om at stien ikke finnes.
    3. Finner du en sti i nærheten som ikke er angitt i kartet, må du etterforske denne videre ved å sporlogge turen fra start til slutt. Eksporter sporloggen til din mail og send den til oss sammen med en beskrivelse av etterforskningen som er gjort og hva du så underveis. Var det for eksempel klopper eller bru langs stien?  
Kart Kvaløya nord
Kartet over nordre del av Kvaløya viser de gule stiene på kartet som må etterforskes. Her er det mange gode anledninger til å dra på tur et nytt sted og samtidig bidra med verdifull kunnskap for allmennheten. De andre kartene over kommunen er nederst i artikkelen.

I kartene under ser dere de gule stiene som må etterforskes.  Hvis du vil bidra belønnes alle som sender mer enn to sporlogger eller beskrivelser med et gratis turkart av Balsfjord, Karlsøy eller Storfjord. Innspill mottas på alexander@ishavskysten.no. Oppdager du at det er en sti du kjenner til, som ikke er på kartet vil vi også gjerne høre om det.

Kontakt etterforskningsleder Alexander Risvold om du lurer på noe eller står fast i etterforskningen. Mobilen hans er 97 66 95 92. Alternativt kan du ta kontakt med stidommer Hagelin på mobil 95 16 51 31.

Tusen takk for engasjementet og bidraget ditt, god tur og god sommer!

Oppdateringen av kartgrunnlaget er forankret i to ulike prosjekter som har delvis sammenfallende interesser, Turkart Tromsø og Friluftslivets ferdselsårer. Begge disse prosjektene er avhengig av et kartgrunnlag med friluftslivsinformasjon som stemmer overens med virkeligheten. Dette kan være fottrasé, sykkeltrasé, padletrasé, rasteplass, aktivitetsområde, parkering m.m.  Folk som ferdes i naturen i Tromsø kommune kan bidra til å verifisere denne «virkeligheten» ved å sende innspill til Ishavskysten friluftsråd. Savner du tilrettelegging av stier i ditt nærområde, vil vi gjerne høre fra deg.

Vi lager turkart for Tromsø kommune
Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig bidrag i informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og folkehelsearbeid. I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig informasjon og kart. Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen samme arbeidsområde. Alt fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte turkart er viktig for å stimulere til bruk av naturen, profilere området i reiselivssammenheng, og ikke minst av sikkerhetshensyn.

I løpet av våren 2022 vil turkartet være ferdig og tilgjengelige for innbyggerne i Tromsø.

Friluftslivets ferdselsårer
En plan for friluftslivets ferdselsårer er en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i Tromsø kommune. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. Utviklingen kan være alt fra å etablere rundturer, synliggjøre attraktive turmål, vedlikeholde gamle og tilrettelegge nye ferdselsårer, og å skilte og merke disse. Planen er et ledd i regjeringens handlingsplan for friluftsliv som har forankring i stortingsmelding 18 (2015-16) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet.

 

 

Bilder

Kart fastlandet nord
Kart fastlandet sør
Kart Kvaløya nord
Kart Kvaløys sør
Kart Rebbenesøy og Skarsfjord

Siste nyheter