Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Barn og friluft 5_Kent Are Amundsen - Kopi

Bli med på årets friluftskonkurranse!

Har dere et spennende og artig friluftsprosjekt på gang i nærmiljøet? Ønsker dere å skape naturopplevelser og fysisk aktivitet? Lyst til å sette friluftsliv på dagsorden? Da burde dere bli med på Ishavskysten friluftsråd sin friluftskonkurranse og bli med i trekningen om finansiering av prosjektet deres.

Barn lager trebåt_Tine Marie Hagelin

 

Friluftsrådet vil for første gang arrangere kommunale friluftskonkurranser i alle sine medlemskommuner. Målet med konkurransen er å motivere til enda flere positive, inkluderende og aktivitetsskapende friluftsprosjekter i kommunene. Det skorter ikke på engasjerte og dyktige lag og foreninger i medlemskommunene, som alt har mange spennende aktiviteter for store og små. Friluftsrådet ønsker at friluftskonkurransen vil inspirere til å sette enda flere gode ideer/prosjekter ut i live!


20 000,- til friluftsliv i hver medlemskommune
Ishavskysten friluftsråd har satt av 20 000,- til hver kommune som vil fordeles på de tre beste prosjektene som involverer friluftsliv, fysisk aktivitet og er lavterskel. Det vil si at de tre beste prosjektene i hver kommune vil dele potten på 20 000,- Hvordan potten vil fordeles på de tre prosjektene vil avhenge av søknadssummen til de ulike prosjektene.

Barn og friluft 2_Kent Are Amundsen


Anlegg eller aktivitet
Prosjektet kan både være aktivitet eller fysisk anlegg. Her er det kun fantasien som setter begrensningene. Alt fra aktivitetsdager ute i det fri, etablering av gapahuk, bålplass mm, turutstyr eller kurs i friluftsliv er friluftsprosjekter som kan delta. Friluftsrådet dekker kun de fysiske kostnadene til prosjektet, og ikke dugnadsarbeid.


Hvem kan delta?
Lag/foreninger/organisasjoner/skoleklasser/kommunen kan søke om penger til å gjennomføre sitt prosjekt.

Kriterier for å søke:

  • Tiltaket/aktiviteten må være lavterskel
  • Åpent for alle
  • Fremme fysisk aktivitet
  • Må være ute i friluft
  • Dekker ikke dugnadsarbeid
  • Må gjennomføres i 2014

Vinnerne trekkes 15. mai
Friluftsrådet sitt styre vil sammen med medlemskommunenes ordførere evaluere prosjektene og trekke de heldige vinnerne den 15.mai.

Søknadsfrist: 1.mai. Send inn søknadsskjema  til tinemarie@ishavskysten.no og merk mailen med «Kommunal friluftskonkurranse 2014»

Rapporteringsfrist: 15.desember. Midlene vil bli etterbetalt ved rapportering, eller oversendelse av kvitteringer.

 

Friluftsbilder_Tine Marie Hagelin (4).jpg

Siste nyheter