Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Friluftsbilder_Tine Marie Hagelin (12)[1]

Vi søker prosjektleder for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Er du vår nye medarbeider?

Ishavskysten friluftsråd utvider administrasjonen og søker etter en ny medarbeider. Søknadsfrist 5.november. 

DN håndbok_verdikartlegging

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt friluftsråd som jobber for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et serviceorgan og kompetansesentra for friluftsliv i sin region, og er en samarbeidspart for sine medlemskommuner. Ishavskysten friluftsråd sine medlemskommuner har et samlet landareal på ca 8000 km2, med nærmere 85 000 mennesker.

Ishavskysten friluftsråd har følgende satsningsområder i 2014/2015:

 • Læring i friluft (lærende nettverk for lærere)
 • Folkehelsearbeid i medlemskommunene
 • Kartlegging og verdsetting av kommunenes friluftsområder
 • Turkart for Balsfjord og Storfjord kommune
 • Lavterskel-aktivitetstilbudet «Friluftsliv for alle»
 • Informasjonsarbeid knyttet til friluftsliv og folkehelse
 • Friluftsarrangementer og seminarer

 

Kort om stillingen
Ishavskysten friluftsråd ser etter en prosjektleder som kan lede og gjennomføre arbeidet med å kartlegge og verdivurdere friluftslivsområdene i Balsfjord, Lyngen, Tromsø og Karlsøy kommune. Arbeidet vil utføres i samarbeid med kommunene, med friluftsrådet som prosjektleder.

Nasjonalt jobbes det med å kartlegge og verdivurdere friluftslivsområder, hvor Miljødirektoratets veileder M-98 2013, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder legges til grunn. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Kartleggingen vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Stillingen er i hovedsak tiltenkt som en 50 % stilling i 1 ½ år, med varighet fra januar/februar 2015 til juli 2016. Dette kan eventuelt diskuteres og tilpasses ved behov.

Lønn etter avtale.

Arbeidssted
Prosjektlederen vil ha kontorplass sammen med friluftsrådets administrasjon i Tromsø, men det vil bli en del reising til de andre kommunene for å avholde arbeidsmøter. Kveldsmøter må påberegnes. Ishavskysten friluftsråd sitter per dags dato på rådhuset i Tromsø.

Kvalifikasjoner

 • Gode datakunnskaper og bred erfaring med digitale verktøy som GIS-line, ArcGIS og QGIS
 • Minimum 4 års arbeidserfaring
 • Høyskole/universitetsutdanning (mastergrad)
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B (må ha egen bil)
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ser etter deg som har:

 • Kompetanse innenfor digitale verktøy gjennom studier og relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til databaseteknologi
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Gode samarbeidsevner og kan jobbe strukturert, er utadvendt og har evne til selvstendig oppgaveløsning
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til regionens friluftsområder og generell forvaltningskunnskap
 • Kjennskap til organisasjoner og offentlig forvaltning er en fordel

Vi kan tilby
En spennende jobb i et lite, men aktivt friluftsråd. Friluftsrådet har mange spennende prosjekter på gang med medlemskommunene, og her er det gode muligheter for å lære og tilegne seg kunnskap innen friluftsliv, folkehelsearbeid og informasjonsarbeid.  

Søknad og cv sendes på epost til daglig leder i Ishavskysten friluftsråd. Hun kan også kontaktes om det er spørsmål vedrørende stillingen.

Tine Marie Hagelin
Epost: tinemarie@ishavskysten.no / mobil: 95165131.
Merk eposten «Søknad: Kartlegging av friluftsområder».
Søknadsfrist: 5. november 2014

 

 

 

Siste nyheter